Chi đoàn thanh niên triển khai mô hình khuyến ngư cho đoàn viên thanh niên nông thôn (8:58' 6/9/2017)

Hưởng ứng phòng trào ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất cho Đoàn viên Thanh niên của Trung ương Đoàn năm 2017, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư và Giống Nông nghiệp (Chi đoàn Trung tâm) tiếp nhận dự án chuyển giao mô hình khuyến nông cho đoàn viên thanh niên tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc.

Được sự quan tâm của tỉnh đoàn Bình Thuận, Chi đoàn Trung tâm thực hiện mô hình "Ứng dụng hệ thống tuần hoàn kết hợp lươn - cá trê - ba ba ít thay nước trong điều kiện khô hạn tại Bình Thuận" với kinh phí 60 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn là 30 triệu đồng (50%), hộ đoàn viên Nguyễn Phương Vĩnh  bỏ ra vốn đối ứng là 30 triệu đồng (50%) còn lại.

Ngày 27/8/2017, Chi đoàn Trung tâm KNKN&GNN đã tiến hành tập huấn kỹ thuật cho hơn 30 đoàn viên tại xã Hàm Chính tại Hội trường Trung tâm học tập công đồng. Tham dự có lãnh đạo tỉnh đoàn Bình Thuận, xã đoàn Hàm Chính và Chi đoàn Trung tâm.


Thả giống

Sau buổi tập huấn, các đoàn viên đã tham gia vào quá trình hướng dẫn thả giống lươn 4.000 con, cá trê 4.500 con, ba ba 300 con tại hộ tham gia mô hình. Mô hình sẽ thực hiện trong thời gian 5 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017.

Trương Hoàng Văn Khoa
Chi đoàn Trung tâm KNKN&GNNCác tin tiếp
Đưa kiến thức lên vùng cao   (20/8/2018)
GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG   (20/6/2018)
Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông & GNN: Đẩy mạnh thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên 2018”   (20/6/2018)
Hiệu quả từ mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn viên Thanh niên   (22/5/2018)
Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm KN&GNN tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018   (22/5/2018)
Gương sáng Chi bộ   (4/5/2018)
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông: Sáng tạo trong xây dựng các chuyên đề học tập Bác.   (20/4/2018)
Giao lưu bóng chuyền: “KIỂM LÂM – KHUYẾN NÔNG”   (20/4/2018)
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ GIỐNG NÔNG NGHIỆP   (30/3/2018)
CHI BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI   (24/11/2017)
Trang
123