Đang online: 27
Hôm nay: 308
Trong tuần: 2371
Trong tháng: 9453
Tổng truy cập: 602501

DIỆN TÍCH CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP THÁNG 12 NĂM 2020

Thứ Năm 31/12/2020 21:38
1022

Lũy kế diện tích được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính tháng 12/2020 là 11.419,472 ha đạt 109,8%  kế hoạch Tỉnh giao 10.400 ha phấn đấu đến cuối năm 2020.

          Trong đó, diện tích cụ thể của các huyện, thị xã, thành phố đến tháng 12/2020 như sau:

Địa phương

DT có đến
tháng 10/11/2020

Diện tích thực hiện
trong tháng 12/2020

DT có đến tháng 12/2020

Tỷ lệ % so với kế hoạch tỉnh giao phấn đấu
đến cuối năm 2020

Cấp mới và tăng trong tái cấp

Tái cấp

Giảm qua
tái cấp

A

1

2

3

4

6

7

Hàm Thuận Nam

6.890,608

6.890,598

106,97

Hàm Thuận Bắc

3.455,063

42,350

48,026

3.546,289

113,33

Bắc Bình

602,534

602,534

123,54

Tp.Phan Thiết

89,841

89,841

99,99

Tx.La Gi

147,050

147,050

96,29

Hàm Tân

41,360

28,000

17,40

86,760

147,65

Tuy Phong

35,400

21,000

56,400

139,60

Cộng

11.261,856

91,350

65,426

-

11.419,472

109,80

Chi tiết xem file đính kèm: BC tiến độ thanh long VietGAP tháng 12 năm 2020 BC tien do VietGAP T12.signed.signed.20.pdf

Linh Linh