Đang online: 19
Hôm nay: 95
Trong tuần: 2158
Trong tháng: 9240
Tổng truy cập: 602288

SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP ĐÁP ỨNG MÃ SỐ VÙNG TRỒNG TẠI BÌNH THUẬN

Thứ Hai 08/08/2022 09:59
722

SẢN XUẤT THANH LONG VIETGAP ĐÁP ỨNG MÃ SỐ VÙNG TRỒNG TẠI BÌNH THUẬN

Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất; kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cây trồng. Việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là rất cần thiết để thanh long Bình Thuận đáp ứng được nhu cầu thị trường và hướng tới xuất khẩu bền vững.

Theo thông tin từ Chi cục trồng trọt và BVTV tỉnh, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có có 83 mã số vùng trồng thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; trong đó có 77 mã số vùng trồng  thanh long xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc được cấp theo địa bàn xã, thị trấn. Theo quy định của Cục Bảo vệ thực vật tại Tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV,  là định kỳ 06 tháng các vùng trồng phải được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, giám sát và gửi hồ sơ kết quả giám sát về Cục Bảo vệ thực vật để mã số vùng trồng được duy trì, tiếp tục sử dụng; những mã số vùng trồng không thực hiện theo quy định trên sẽ bị thu hồi.

Cũng theo thông tin từ Chi cục trồng trọt và BVTV tỉnh đầu tháng 7/2022, có một số lô hàng thanh long  Bình Thuận không được Trung tâm Kiểm dịch vùng cho thông quan, nên đã ùn ứ tại cửa khẩu do các mã số vùng trồng này (mã số in trên bao gói thanh long) chưa thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ theo qui định tại Tiêu chuẩn cơ sở 774:2020/BVTV - Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, nên đã bị Cục bảo vệ thực vật thu hồi. Vì thế, mới đây Chi cục Trồng trọt và BVTV đã ban hành công văn số 665/TTBVTV-TT ngày 04 tháng 8 năm 2022(file đính kèm) nhằm nhắc nhở UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát vùng trồng thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để đến tháng 9/2022 thì các mã số vùng trồng thanh  long xuất khẩu đi Trung Quốc phải được kiểm tra, giám sát.

Những nội dung mà vùng trồng thanh long cần thực hiện để đáp ứng việc thiết lập/giám sát mã vùng trồng bao gồm:

1. Cung cấp đầy đủ thông tin vùng trồng (diện tích, số hộ, tuổi cây, giai đoạn sinh trưởng, thời gian dự kiến thu hoạch, sản lượng dự kiến, giống)

2. Sử dụng thuốc BVTV cho phép sử dụng tại Việt Nam

3. Ghi chép đầy đủ thông tin sản xuất (thể hiện thông qua sổ nhật ký canh tác: nhật ký bón phân, nhật ký sử dụng thuốc BVTV, ghi chép thông tin liên quan đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm và các hoạt động khác)

4. Vùng trồng cần thống nhất một quy trình quản lý sinh vật gây hại; theo dõi thành phần và có biện pháp quản lý sinh vật gây hại.

5. Vườn canh tác sạch cỏ dại, tàn dư thực vật; dọn dẹp và thu gom bao bì sản phẩm thuốc BVTV.

6. Yêu cầu khác: tuân thủ các yêu cầu cụ thể của nước nhập khẩu.

Những nội dung trên tương tự với một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11892-1:2017 thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP). Vì thế các cơ sở đã áp dụng sản xuất theo đúng tiêu chuẩn VietGAP và lưu ý thêm các yêu cầu cụ thể của nước nhập khẩu thì hầu như  đáp ứng được các nội dung thiết lập/giám sát mã số vùng trồng.

Thực hiện quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Từ ngày 19 - 21/7/2022, Trung tâm Khuyến nông đã làm việc tại các huyện trong tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình VietGAP. Trước tình hình giá cả vật tư phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật tăng sau dịch Covid-19, giá bán thanh long bấp bênh không ổn định, mốt số người dân không còn chăm sóc vườn, đã chuyển đổi cây trồng khác hoặc bán đất,... Tại cuộc họp, Trung tâm Khuyến nông cùng Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các địa phương cũng đã có những trao đổi và đưa ra giai pháp góp phần hoàn thành chỉ tiêu VietGAP năm 2022. Tính đến ngày 5/8/2022 có 10 cơ sở/398 ha sản xuất thanh long hết hạn chứng nhận VietGAP đã nộp đơn xin tái cấp VietGAP, trong đó xã Hàm Thạnh – Hàm Thuận Nam là địa phương dẫn đầu với 7 cơ sở đăng ký.

DT