• THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN

    Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Quyết định số 2571/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận.

  • Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản

    Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020, với mục tiêu nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

  • QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan

              Ngày 4 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

              Theo Quyết định này, bổ sung nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Tổng số : 198 bài viết
Trang
12345678910Tiếp