QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan (14:46' 8/5/2017)

          Ngày 4 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          Theo Quyết định này, bổ sung nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

a) Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long (tại tiết a, điểm 4.1, khoản 4 mục V):

Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội thanh long Bình Thuận, Chi cục Bảo vệ thực vật (hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản nếu là doanh nghiệp thu mua, sơ chế đóng gói độc lập) chọn từ 1 – 2 doanh nghiệp làm thí điểm tổ chức triển khai thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) để rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn ở những năm tiếp theo.

b) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thuỷ sản (tại tiết d, điểm 4.1, khoản 4 mục V):

Tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp hoạt động thu mua, đóng gói thanh long, tiến tới kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng được đưa vào sản xuất, lưu thông và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có biện pháp giám sát thích hợp đối với các cơ sở có lô hàng thanh long xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo.

Quyết định số 1159/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

MS


Các tin tiếp
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH   (9/11/2017)
Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, benomyl và Thiophanate – methyl ra khỏi Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam   (7/11/2017)
THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN   (12/9/2017)
Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức   (7/9/2017)
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   (5/6/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản   (29/5/2017)
KẾ HOẠCH RA QUÂN DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG   (4/11/2016)
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài   (17/10/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123