Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản (8:25' 29/5/2017)

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020, với mục tiêu nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực khai thác, bảo quản sản phẩm trên tàu cá và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Theo đó, mục tiêu cụ thể, nội dung thực hiện cũng như xây dựng mô hình trình diến ứng dụng khoa học công nghệ và kinh phí thực hiện như sau:

Mục tiêu cụ thể:

Tạo được cơ sở dữ liệu  khoa học công nghệ  và kênh thông tin kết nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển thị trường  khoa học công nghệ, thực hiện giao dịch, chuyển giao, ứng dụng khoa học cô ng nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thúc đẩy, công nhận được và phát hành rộng rãi tối thiểu 12 tiến bộ  kỹ thuật  (05  tiến bộ  kỹ  thuật  trong  lĩnh  vực khai  thác thủy  sản  và  07   tiến  bộ  kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản) để: i) nâng cao hiệu quả khai thác (tăng >25% so với hiện tại), giảm tổn thất sau thu hoạch (giảm >20% so với hiên tại) các đối tượng khai thác chủ lực: cá ngừ đại dương, mực, cá nổi lớn và cá nổi nhỏ trên cá tàu nghê lưới vây, lưới rê, lưới chụp và ng hề câu; ii) nâng cao chất lượng giống, năng suất nuôi và chất lượng sản phẩm các đối tượng nuôi chủ lực và đặc sản: cá tra, tôm nước lợ, nhuyễn thể, cá rô phi và tôm hùm; Xây dựng được tối thiểu 40 mô hình trình diễn ứng dụng khoa học côngnghệ  gắn với  mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác đạt hiệu quả kinh tế tăng >25% so với mô hình sản xuất truyền thống;  Tối thiểu 1.500 tổ chức, cá nhân được đào tạo, tập huấn các kỹ thuật, kỹnăng để ứng dụng các  tiến bộ  khoa học công nghệ trong khai thác và nuôi trồng các đối tượng chủ lực, đặc sản vào thực tế sản xuất.

Nội dung:

Tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ  khoa học công nghệ  và chính sách của Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; Tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, giới thiệu  các tiến bộ  khoa học công nghệ về khai thác, nuôi trồng thủy sản và bảo quản sản phẩm; chính sách của Nhà nước về chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ để huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cho hoạt động chuyển giao, ứng dụng  khoa học công nghệ; Tổng hợp và phát hành các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về khoa học côngnghệ trong các lĩnh vực khai thác, bảo quản và nuôi trồng thủy sản các đối tượngchủ lực để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất;  Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tích hợp, cập nhật, đăng tải kịp thời cáctiến bộ  khoa học công nghệ, mô hình sản xuất tiên tiến, các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong và ngoài nước trên cơ sở dữ liệu và trên trang tin điện tử của Tổng cục Thủy sản  để các tổ chức, cá nhân trao đổi, giao dịch, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất;  Tổ chức hội chợ, chợ công nghệ và thiết bị công nghệ để các tổ chức, cá nhân trao đổi, giao dịch và thực hiện các dịch vụ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.

Xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ

Lĩnh vực khai thác thủy sản:

Đánh giá, công nhận và xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ sau đây vào sản xuất:

Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ và cá  nổi nhỏ ở vùng biển xa bờ bằng tàu lưới vây đuôi; Quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ đại dương, cá nổi lớn bằng nghề câu tay và câu vàng;  Quy trình công nghệ khai thác mực, cá nổi nhỏ bằng lưới chụp ở vùng biển xa bờ;  Quy trình công nghệ bảo quản cá ngừ đại dương, mực và cá nổi trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng nước biển lạnh, đá sệt, đá vẩy, hệ thống lạnh kết hợp;  Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác cá ngừ đại dương và mực ống xuất khẩu.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản:

Đánh giá, công nhận và xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ  khoa học công nghệ sau đây vào sản xuất:

Ứng dụng hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS) trong sản xuất giống cá tra, tôm nước lợ; Quy trình công nghệ sản xuất giống chất lượng cao: Cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi, nhuyễn thể;  Ứng  dụng  công  nghệ  lọc  sinh  học  (biofloc)  trong  nuôi  công  nghiệp (thâm canh, siêu thâm canh) tôm thẻ chân trắng và cá rô phi;  Quy trình kỹ thuật nuôi quảng canh, sinh thái (tôm  -  rừng, tôm  –  lúa) và bán thâm canh tôm nước lợ an toàn sinh học và bảo đảm chất lượng sản phẩm; Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh, siêu thâm canh, sử dụng chế phẩm vi sinh, không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm nước lợ, cá tra, rô phi, tôm hùm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm;  Quy trình kỹ thuật nuôi nhuyễn thể phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm;  Mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác nuôi cá tra, tôm nước lợ, cá rô phi, nhuyễn thể và tôm hùm.

 Đào tạo, tập huấn, tham quan mô hình ứng dụng  khoa học công nghệ:

Phối hợp với các tổ chức liên quan tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các cơ sở khai thác và nuôi trồng thủy sản; đoàn tham quan, học tập các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để áp dụng và thực tế sản xuất;  Kết nối với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài để trình diễn mô hình ứng dụng  khoa  học  công  nghệ  tại  Việt  Nam  hoặc  đưa  các  doanh  nghiệp,  ngư  dân Việt Nam sang thăm quan, học tập các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, thiết bị và công nghệ tiên tiến ở nước ngoài.

Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017-2020 là 164.800 triệu đồng (Một trăm sáu mươi tư tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

Ngân sách nhà nước (81.300 triệu đồng) chi cho các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát và xây dựng các tiến bộ  khoa học công nghệ; tổ chức các diễn đàn để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân tham gia chuyển giao các  tiến bộ  khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước; hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện các  mô hình trình diễn khoa học công nghệ. Nguồn  khác  (83.500  triệu  đồng)  do  các  tổ  chức,  cá  nhân  chi  trả  cho khoản chi phí nhập khẩu công nghệ tàu lưới vây đuôi. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân còn đóng góp chi phí đối ứng để triển khai xây dựng các  mô hình  trình diễn khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của pháp luật.

   HĐ-KNTP (Nguồn: Quyết định số 655/QĐ-BNN-TCTS )


Các tin tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long   (29/8/2018)
BÌNH THUẬN: HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM NGÀY 15/9 MIỄN PHÍ TỚI 25 GIAN HÀNG   (28/8/2018)
Nghị định mới của Chính phủ về công tác Khuyến nông   (20/8/2018)
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp   (26/7/2018)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận gì cho “Giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”?   (4/7/2018)
Hội chợ ngày 01-6/8/2018: “NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ”   (28/6/2018)
MÔI TRƯỜNG HÔM NAY – CUỘC SỐNG NGÀY MAI!   (20/6/2018)
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới   (20/6/2018)
HỘI CHỢ: TRIỄN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 –AGROVIET 2018   (7/6/2018)
Vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt lên đến 200 triệu đồng   (21/5/2018)
Trang
123