Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10:59' 5/6/2017)

        Để xem nội dung cụ thể nhiệm vụ của các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, có thể xem toàn văn tại đây:  http://www.mard.gov.vn/Documents/TaiLieuHuongDanHCC/TTHN-08-250517.pdf

          * Nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông tỉnh:

           1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

          2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

           5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.

           6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.

          7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

           8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

           9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.

           10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông theo quy định của pháp luật.

          11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định pháp luật.

         12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

          13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

          14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.

          15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông theo quy định.

          16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao.

MS


Các tin tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long   (29/8/2018)
BÌNH THUẬN: HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM NGÀY 15/9 MIỄN PHÍ TỚI 25 GIAN HÀNG   (28/8/2018)
Nghị định mới của Chính phủ về công tác Khuyến nông   (20/8/2018)
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp   (26/7/2018)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận gì cho “Giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”?   (4/7/2018)
Hội chợ ngày 01-6/8/2018: “NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ”   (28/6/2018)
MÔI TRƯỜNG HÔM NAY – CUỘC SỐNG NGÀY MAI!   (20/6/2018)
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới   (20/6/2018)
HỘI CHỢ: TRIỄN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 –AGROVIET 2018   (7/6/2018)
Vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt lên đến 200 triệu đồng   (21/5/2018)
Trang
123