Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức (8:0' 7/9/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017.

Theo đó, Nghị định có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Đối tượng và điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: 

+ Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số; hoặc

+ Cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

- Điều kiện để đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức bao gồm:

+ Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Điều kiện đào tạo sau đại học đối với viên chức như sau:

+ Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

+ Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết.

- 04 hình thức bồi dưỡng bao gồm:

+ Tập sự;

+ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

+ Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 1 tuần/1 năm; một tuần được tính bằng 5 ngày học, một ngày học 8 tiết).

- Nội dung bồi dưỡng gồm:

+ Lý luận chính trị;

+ Kiến thức quốc phòng và an ninh;

+ Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

+ Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

+ Kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

 

Nghị định 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.

 

MS sưu tập


Các tin tiếp
KHUNG MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2018   (2/1/2018)
KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH   (9/11/2017)
Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, benomyl và Thiophanate – methyl ra khỏi Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam   (7/11/2017)
THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN   (12/9/2017)
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT ngày 25/5/2017 Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   (5/6/2017)
Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản   (29/5/2017)
QUYẾT ĐỊNH: Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan   (8/5/2017)
KẾ HOẠCH RA QUÂN DIỆT CHUỘT BẢO VỆ MÙA MÀNG   (4/11/2016)
7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài   (17/10/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123