Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về bồi dưỡng, đào tạo, cán bộ, công chức, viên chức (8:0' 7/9/2017)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017.

Theo đó, Nghị định có một số nội dung đáng chú ý như sau:

- Đối tượng và điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: 

+ Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số; hoặc

+ Cán bộ, công chức cấp xã công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

- Điều kiện để đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức bao gồm:

+ Có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 2 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu;

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Điều kiện đào tạo sau đại học đối với viên chức như sau:

+ Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có);

+ Phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo;

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp;

+ Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết.

- 04 hình thức bồi dưỡng bao gồm:

+ Tập sự;

+ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức;

+ Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý;

+ Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 1 tuần/1 năm; một tuần được tính bằng 5 ngày học, một ngày học 8 tiết).

- Nội dung bồi dưỡng gồm:

+ Lý luận chính trị;

+ Kiến thức quốc phòng và an ninh;

+ Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;

+ Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp;

+ Kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

 

Nghị định 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.

 

MS sưu tập


Các tin tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long   (29/8/2018)
BÌNH THUẬN: HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM NGÀY 15/9 MIỄN PHÍ TỚI 25 GIAN HÀNG   (28/8/2018)
Nghị định mới của Chính phủ về công tác Khuyến nông   (20/8/2018)
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp   (26/7/2018)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận gì cho “Giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”?   (4/7/2018)
Hội chợ ngày 01-6/8/2018: “NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ”   (28/6/2018)
MÔI TRƯỜNG HÔM NAY – CUỘC SỐNG NGÀY MAI!   (20/6/2018)
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới   (20/6/2018)
HỘI CHỢ: TRIỄN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 –AGROVIET 2018   (7/6/2018)
Vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt lên đến 200 triệu đồng   (21/5/2018)
Trang
123