THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH BÌNH THUẬN (16:0' 12/9/2017)

Ngày 5 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký Quyết định số 2571/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, có chức năng thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm, khuyến diêm theo các chương trình, dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm hướng dẫn, giúp đỡ nông, ngư dân, diêm dân nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt và áp dụng các kiến thức, kỹ năng, khoa học kỹ thuật, quản lý mới trong sản xuất để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

          Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NN&PTNT).

          Trung tâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Trung tâm Khuyến nông theo đúng nội dung của đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các công tác về nhân sự, tài sản, tài chính và các vấn đề có liên quan khác theo đúng nội dung của đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông - khuyến ngư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các điều kiện để Trung tâm Khuyến nông chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

MS


Các tin tiếp
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long   (29/8/2018)
BÌNH THUẬN: HỘI CHỢ - TRIỄN LÃM NGÀY 15/9 MIỄN PHÍ TỚI 25 GIAN HÀNG   (28/8/2018)
Nghị định mới của Chính phủ về công tác Khuyến nông   (20/8/2018)
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp   (26/7/2018)
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận gì cho “Giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”?   (4/7/2018)
Hội chợ ngày 01-6/8/2018: “NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ”   (28/6/2018)
MÔI TRƯỜNG HÔM NAY – CUỘC SỐNG NGÀY MAI!   (20/6/2018)
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới   (20/6/2018)
HỘI CHỢ: TRIỄN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 18 –AGROVIET 2018   (7/6/2018)
Vi phạm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản sẽ bị phạt lên đến 200 triệu đồng   (21/5/2018)
Trang
123