Đang online: 37
Hôm nay: 131
Trong tuần: 1662
Trong tháng: 11443
Tổng truy cập: 262144

ĐẨY MẠNH TRỒNG VÀ THÂM CANH CÂY ĐIỀU GHÉP THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA TỈNH

Thứ Sáu 09/04/2021 15:39
590

ĐẨY MẠNH TRỒNG VÀ THÂM CANH CÂY ĐIỀU GHÉP THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA TỈNH

Vừa qua, Trung tâm khuyến nông Tỉnh phối hợp với Trung tâm kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp 02 huyện Hàm Tân và Tánh Linh tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả 3 năm thực hiện mô hình “Trồng và thâm canh cây điều ghép theo liên kết chuỗi” với quy mô 37 ha, thực hiện ở các xã Tân Phúc, Sông Phan, Thắng Hải và La Ngâu. Mô hình được thực hiện từ nguồn kinh phí của chương trình MTQG xây dựng NTM gắn kết theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa với thị trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống điều ghép mới như PN1, AB0508 và AB29, đồng thời tập trung đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào trồng và sản xuất. Thực tế triển khai; thực hiện cho thấy mô hình đều hoạt động tốt, hiệu quả cao, giúp nông dân giảm công lao động, chi phí sản xuất, tăng thu nhập. Các giống điều ghép mới có thời gian sinh trưởng nhanh và ra hoa sớm (đối với mô hình hiện nay mới chỉ được 32 tháng) cũng thuận lợi cho việc thu hoạch sau này. Cây sinh trưởng khỏe, có tán rộng, ra hoa nhiều đợt. Tỷ lệ đậu trái khá tương đối và sâu bệnh hại xảy ra không đáng kể, năng suất ước đạt ban đầu bình quân 4tạ/ha; các năm tiếp theo năng suất có thể tăng 50 – 120% đã đáp ứng được tính khẩn trương của thời vụ, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn của 02 huyện nói riêng và tỉnh nói chung.

 

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông kiểm tra, nghiệm thu mô hình điều tại 02 huyện Hàm Tân và Tánh Linh

Nhìn chung, với kết quả trên thì vẫn còn tồn tại những hạn chế như việc một số hộ chưa mạnh dạn đầu tư và chưa thật sự tin tưởng giống điều mới này có thể thay thế cho giống điều hạt tại địa phương (năng suất và chất lượng thấp). Tuy nhiên giải pháp chủ yếu trong thời gian tới về công tác khuyến nông sẽ tăng cường khuyến khích; hỗ trợ nông dân áp dụng kỹ thuật canh tác tiến tiến để sản xuất theo hướng chất lượng như tỉa cành, tạo tán, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản suất để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cao góp phần cải thiện sinh kế cho nông hộ.

Phạm Thị Hồng