Tuy Phong: Xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản (7:46' 18/7/2017)

Thực hiện kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Tuy Phong về triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Tuy Phong. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng phương án thực hiện mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản trong năm 2017 đối với sản phẩm mực trên địa bàn thị trấn Liên Hương.

Theo phương án này, thì mục tiêu cụ thể là xây dựng điểm mô hình liên kết chuỗi giữa ngư dân làm các nghề khai thác mực (nghề bẫy bóng mực, chụp mực, câu mực) với doanh nghiệp thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mực trong nước và xuất khẩu tại thị trấn Liên Hương; giúp ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ của Nhà nước để phát triển sản xuất.

Tại thị trấn Liên Hương, sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt 7.100 tấn, riêng đối với các loại mực là 1.300 tấn chiếm 18,30% tổng sản lượng khai thác. Đối với các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mực trên địa bàn có 04 cơ sở và đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Về năng lực tàu thuyền: có khoảng 100 tàu thuyền, thúng lắp động cơ có công suất từ 20-90CV làm nghề khai thác mực, hoạt động đánh bắt ở vùng biển ven bờ và tuyến lộng.

Điều kiện để thực hiện mô hình chuỗi liên kết như sau:

Đối với chủ tàu khai thác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, ký hợp đồng mua bán mực với doanh nghiệp; đối với các doanh nghiệp: ký hợp đồng với chủ tàu cá thu mua các loại mực đúng kích cỡ theo quy định của Nhà nước (mực ống: 200mm trở lên, mực lá: 120mm trở lên, mực nang: 100mm trở lên), nâng cao chất lượng trong sơ chế, chế biến sản phẩm mực làm cơ sở.

           Để thực hiện phương án này thì Phòng Nông nghiệp và PTNT đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

         Phối hợp UBND thị trấn Liên Hương tổ chức triển khai mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; phổ biến các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước trong hoạt động thủy sản có liên quan đến ngành nghề khai thác và chế biến thủy sản

Vận động các doanh nghiệp và ngư dân làm nghề khai thác mực thực hiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị;

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Tuy Phong giúp doanh nghiệp và ngư dân vay vốn ưu đãi theo quy định của nhà nước;

Phối hợp cùng Trạm Khuyến ngư hướng dẫn ngư dân ứng dụng công nghệ mới bảo quản mực sau khai thác, nâng cao chất lượng và giá trị.

Cuối năm 2017, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình.

                                                                                   HĐ-KNTP


Các tin tiếp
Hội thảo “Thúc đẩy Chính sách nông nghiệp tại tỉnh Bình Thuận”   (20/9/2018)
TẬP HUẤN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT RAU   (7/9/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH (10/9-21/9): LỚP “KỸ THUẬT VIÊN GIEO TINH NHÂN TẠO TRÂU, BÒ”   (31/8/2018)
HỘI THẢO MÔ HÌNH MĂNG TÂY XANH   (20/8/2018)
Ổn định hoạt động nuôi cá lồng bè tại Vĩnh Tân   (20/8/2018)
Xã Bình Thạnh: phát triển đồng cỏ VA06 chăn nuôi bò   (4/7/2018)
HỘI THẢO: “Ảnh hưởng của bóng đèn LED-COMPACT trong xử lý thanh long ra hoa trái vụ”   (28/6/2018)
Bình Tân: phát triển mạnh nghề nuôi bò gắn với trồng thâm canh cây cỏ   (5/6/2018)
BÌNH THUẬN: TRIỂN KHAI CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN NĂM 2018   (23/5/2018)
Lễ ký kết cung cấp dịch vụ khuyến nông và tư vấn kỹ thuật   (18/4/2018)
Trang
123