Đa Mi: Hội thảo đầu bờ mô hình cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép mắt (10:42' 21/8/2017)

Đa Mi là một xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc. Ngoài đất rừng phòng hộ, cây trồng chính tại địa phương là cà phê, sầu riêng, bơ và xoài. Trong đó, diện tích cây cà phê của xã là trồng từ hạt, vì vậy vườn cà phê ở đây có hiện tượng bị thoái hóa, sâu bệnh nhiều, nhất là bệnh gỉ sắt gây hại nặng, năng suất thấp. 

Nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển sinh kế cho nông dân trong vùng dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2), từ năm 2016, Trung tâm KNKN Bình Thuận phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện mô hình “Cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép mắt”, qui mô 8 ha với 8 hộ tham gia. Giống cà phê thực hiện trong mô hình là giống TS5, có đặc điểm: lá xanh đậm, dày, cành to khỏe, dài, dẻo, kháng bệnh gỉ sắt cao. Khi có quả, quả to xanh đậm, vỏ mỏng. Cây phát triển rất khỏe, trái chín tập trung, năng suất từ 7 – 10 tấn/ha, tỷ lệ tươi/khô 3,8 kg.


Tham quan thực tế vườn cà phê ghép

Sau 11 tháng thực hiện, qua đánh giá tại buổi hội thảo đầu bờ, các hộ tham gia mô hình đều nhận xét, giống ghép có tỷ lệ sống khá cao, đạt 95%. Tỷ lệ nảy chồi cao, cây sinh trưởng tốt, phát triển nhiều cặp cành có khả năng cho thu hoạch vào cuối năm 2018.


Quang cảnh buổi hội thảo đầu bờ

          Mặc dù chưa đến giai đoạn thu họach trái để đánh giá một cách đầy đủ, tuy nhiên thông qua mô hình, các hộ dân đã nắm được quy trình kỹ thuật thâm canh cải tạo vườn cà phê bằng phương pháp ghép mắt. Bên cạnh đó, vườn sau khi cải tạo, nguồn sâu bệnh giảm hơn nên giảm sử dụng thuốc BVTV. Từ những kết quả đó, mô hình đã khuyến khích các hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi vườn cà phê trồng từ hạt năng suất thấp sang vườn cà phê giống mới kháng sâu bệnh, năng sất cao, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, nhất là đối với những hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ tại địa phương.

MS


Các tin tiếp
Chuyển giao thành công giống mì cao sản cho vùng Đồng bào dân tộc   (1/2/2018)
BÌNH THUẬN: TỌA ĐÀM TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP   (24/1/2018)
Hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ sản xuất lúa hữu cơ   (12/1/2018)
BÌNH TÂN: TẬP HUẤN KỸ THUẬT TRỒNG THÂM CANH CÂY CỎ VA06   (2/1/2018)
Bình Thuận: Thành công với mô hình chăn nuôi mới   (20/12/2017)
Xã Sông Lũy: Hội thảo và nghiệm thu mô hình Trồng thâm canh cây cỏ   (4/12/2017)
LỄ KÝ KẾT CUNG CẤP DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT   (6/11/2017)
THÔNG BÁO HỘI THI “VUA THANH LONG”   (23/10/2017)
THÊM MỘT ĐỊA CHỈ TIN CẬY PHỤC VỤ BÀ CON NÔNG DÂN   (17/10/2017)
TẬP HUẤN KỸ THUẬT CHĂN NUÔI VỊT BIỂN SỬ DỤNG ĐỆM LÓT SINH HỌC   (16/10/2017)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123