Đang online: 16
Hôm nay: 407
Trong tuần: 407
Trong tháng: 11852
Tổng truy cập: 516709

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò vào địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thứ Sáu 30/12/2022 00:00
198

Tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò vào địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Công văn số 8239/BNN-TY ngày 07/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò qua biên giới. Nhằm tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, bò vào địa bàn tỉnh Bình Thuận, ngày 22/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4375/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Công văn số 8239/BNN-TY ngày 07/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại các Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025” và Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022- 2030”), đặc biệt cần tập trung một số nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào tỉnh; không để xảy ra tình trạng nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò vào tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra tình trạng buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, sử dụng chất cấm trên trâu bò nhập khẩu và nghi nhập lậu trái phép vào địa bàn tỉnh

Bò được nhốt tập trung trước khi vận chuyển đi tiêu thụ tại huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc

Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào tỉnh. Trường hợp bắt được các lô hàng trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vận chuyển bất hợp pháp thì phải xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trái phép trâu, bò vào tỉnh. Phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y địa phương về việc buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò vào tỉnh theo quy định.

QT