Đang online: 47
Hôm nay: 134
Trong tuần: 2197
Trong tháng: 9279
Tổng truy cập: 602327

Triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thứ Ba 17/01/2023 14:51
418

Triển khai Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc (gọi tắt là Nghị định thư) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (TCHQ Trung Quốc) ký và có hiệu lực từ ngày 09/11/2022 (gửi kèm theo). Đây là cơ hội và động lực quan trọng để ngành yến Việt Nam phát triển, đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế rất cao.

Để tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị định thư, cũng như để xây dựng, phát triển ngành yến của tỉnh Bình Thuận bền vững, đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, cũng như các thị trường tiềm năng khác; đồng thời thực hiện Công văn số 4230/UBND-KT ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 33/SNN-CCCNTY ngày 05/01/2023 về việc Nghị định thư về xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo đó, đã đề nghị Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, đánh giá và đề nghị Cục Chăn nuôi cấp mã số cho các nhà nuôi chim yến hiện có trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các sản phẩm tổ yến đã qua chế biến nhầm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; tổ chức triển khai nội dung Nghị định thư đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm tổ yến tại địa phương nhằm quản lý để các cơ sở biết, nghiên cứu quy định và có kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác quản lý nuôi chim yến, phòng, chống dịch bệnh trên chim yến tại địa bàn quản lý và tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm tổ yến. Tổ chức phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên gia cầm (Cúm gia cầm, Newcastle,...) để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh sang đàn chim yến trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động tổ chức giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch Cúm gia  cầm, Newcastle… để kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan diện rộng; tổ chức xử lý tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết.

Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất các sản phẩm tổ yến đã qua chế biến nhầm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; tổ chức triển khai nội dung Nghị định thư đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh để các cơ sở biết, nghiên cứu quy định và có kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

 

   

Nhà yến và sản phẩm yến thô được xây dựng và khai thác tại huyện Hàm Thuận Bắc

 

Tổ yến đã được sơ chế thành phẩm

Yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Khẩn trương tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch tổ chức sản xuất các sản phẩm tổ yến đã qua chế biến nhầm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Các Doanh nghiệp kinh doanh, chế biến sản phẩm tổ yến trên địa bàn tỉnh: Nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương và của tỉnh, các nội dung của Nghị định thư để có kế hoạch cụ thể, tổ chức sản xuất các sản phẩm tổ yến đã qua  chế biến nhầm đáp ứng yêu cầu và được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Chủ động rà soát, đầu tư nâng cấp các điều kiện của chuỗi cơ sở sản xuất, chế biến bảm đảo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm có thể truy xuất từ nhà nuôi chim yến đến sản phẩm xuất khẩu. Chuẩn bị hồ sơ, thông tin, dữ liệu để đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu theo yêu cầu của Trung Quốc và hướng dẫn của Cục Thú y./.

Kèm theo Nghị định thư

QT