Đang online: 7
Hôm nay: 229
Trong tuần: 2292
Trong tháng: 9374
Tổng truy cập: 602422

THÔNG BÁO: Thông tin về việc hỗ trợ cung cấp thông tin sản xuất theo hướng xanh hoá; chuyển đổi số.

Thứ Ba 11/04/2023 16:03
302

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam về việc thúc đẩy sự tham gia của tư nhân trong đầu tư phát thải các bon thấp và ứng phó biến đối khí hậu cho chuỗi thanh long;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận được ký kết ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc thực hiện Dự án số 00121739 “Thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào nông nghiệp các bon thấp và ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện NDC của Việt Nam” tại tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ theo đề xuất kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh quan tâm, hổ trợ cung cấp thông tin và nhu cầu của HTX/DN trong thời gian tới nhằm chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh hoá; sản xuất bền vững; hướng phát triển nhật ký điện tử, chuyển đổi số… theo mẫu đính kèm.

Thông tin xin gửi trực tiếp về Trung tâm Khuyến nông trước ngày 20/4/2023 hoặc gửi file mềm thông qua địa chỉ mail: duylam220@gmail.com hoặc liên hệ SĐT 0933.039.002 (Lâm) để được hỗ trợ.

Trung tâm Khuyến nông đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh quan tâm và hỗ trợ cung cấp thông tin./. 

Chi tiết: Xem công văn tại đây.