Đang online: 23
Hôm nay: 256
Trong tuần: 2319
Trong tháng: 9401
Tổng truy cập: 602449

Trung tâm Khuyến nông hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Thứ Năm 13/04/2023 16:54
479

Phát động, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo Kế hoạch số 662/KH-HĐPH ngày 07/3/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; ngày 11/4/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1005/SNN-TT triển khai đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật, hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật. Bên cạnh, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt, mỗi đợt được tổ chức trong 30 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2023 đến hết tháng 7/2023, cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 20/5/2023. Tìm hiểu nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015 và Bộ luật Lao động năm 2019.

- Đợt 2: Từ ngày 20/6/2023 đến ngày 20/7/2023. Tìm hiểu nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối tượng dự thi là viên chức, người lao động công tác tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn; Thể lệ cuộc thi được quy định tại số 176/TL-BTC ngày 31/3/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Việc phát động và tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi là một trong những nội dung, tiêu chí để Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đánh giá nhiệm vụ, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của đơn vị. Vì vậy, kêu gọi viên chức, người lao động trong toàn đơn vị hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi, tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản Luật để đạt kết quả, thành tích cao./.

Chi tiết Xem văn bản tại đây

NKD