CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

Nhằm chủ động đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra và triển khai có hiệu quả sản xuất vụ hè thu 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2020 theo 3 phương án .

GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG

Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.

MÔ HÌNH NN SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Tháng 12/2019 tại tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, dự án được triển khai 03 năm (2017 - 2019) tại các tỉnh, thành phía Nam.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

     Sáng ngày 24/7/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2015 - 2020. Đây là sự kiện để tôn vinh những tấm gương điển hình trong vườn hoa thi đua yêu nước các cấp công đoàn trong tỉnh, là dịp để nhìn lại, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước trong 05 năm qua, đồng thời, phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020-2025, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.