TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

Kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI đã được Bộ Khoa học và công nghệ chứng nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật, được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc và đã cho hiệu quả rõ rệt tại Bình Thuận trong những năm qua; đặc biệt, trong bối cảnh canh tác lúa nước cần thích ứng biến đổi khí hậu như hiện nay do hạn hán nghiêm trọng.

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

Nhằm chủ động đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra và triển khai có hiệu quả sản xuất vụ hè thu 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2020 theo 3 phương án .

GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG

Thực hiện công tác thông tin về thị trường nông sản, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp (sau đây gọi là Cơ quan thường trực) xin gửi đến quý cơ quan, đơn vị Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản, số phát hành tháng 08 năm 2020 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh. Bản tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản tại địa chỉ: http://www.chebien.gov.vn/Pages/BaoCaoDinhKy.aspx 

MÔ HÌNH NN SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Tháng 12/2019 tại tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, dự án được triển khai 03 năm (2017 - 2019) tại các tỉnh, thành phía Nam.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Ngày 31/7/2020,  Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Công đoàn Trung tâm và Đoàn cơ sở Sở NN và PTNT thực hiện công trình thanh niên “Trồng cây xanh tại Trạm Quản lý Khu sản xuất và Kiểm định giống thủy sản tập trung Chí Công”