TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

Quy mô của chương trình kết nối cung cầu: dự kiến 100 gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản an toàn bao gồm: rau, củ, trái cây các loại, thủy sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm làng nghề, các đặc sản vùng miền; hàng tiêu dùng, ẩm thực, sản phẩm OCOP các tỉnh thành phố trong cả nước.

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

Nhằm chủ động đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra và triển khai có hiệu quả sản xuất vụ hè thu 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2020 theo 3 phương án .

GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG

Thực hiện công tác thông tin về thị trường nông sản, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp (sau đây gọi là Cơ quan thường trực) xin gửi đến quý cơ quan, đơn vị Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản, số phát hành tháng 08 năm 2020 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh. Bản tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản tại địa chỉ: http://www.chebien.gov.vn/Pages/BaoCaoDinhKy.aspx 

MÔ HÌNH SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Tháng 12/2019 tại tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, dự án được triển khai 03 năm (2017 - 2019) tại các tỉnh, thành phía Nam.


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

          Sáng ngày 28/9/2020, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội Chi bộ Trung tâm Khuyến nông nhằm tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Nghị quyết Đại hội trong thực tiễn cuộc sống. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tám, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.