TIN TỨC KHUYẾN NÔNG

Thời gian qua, hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được 02 huyện Hàm Tân và Đức Linh chú trọng triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, có nhiều động thái tích cực trong việc chuyển đổi diện tích đất bạc màu sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó nổi bật là cây điều ghép, góp phần thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân địa phương.

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP

Nhằm chủ động đối phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra và triển khai có hiệu quả sản xuất vụ hè thu 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2020 theo 3 phương án .

GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG

Trong khuôn khổ Dự án SNV thực hiện tại 5 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và Tuy Phong; Trung tâm Khuyến nông cập nhật giá cả một số nông sản chủ lực (lúa, thanh long, điều, cao su) giúp bà con và doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất tốt hơn.

MÔ HÌNH NN SẢN XUẤT HIỆU QUẢ

Tháng 12/2019 tại tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội nghị tổng kết Dự án cánh đồng lớn thâm canh và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa ở phía Nam, dự án được triển khai 03 năm (2017 - 2019) tại các tỉnh, thành phía Nam.