Đang online: 18
Hôm nay: 16
Trong tuần: 802
Trong tháng: 9298
Tổng truy cập: 128955

Chi tiết câu hỏi/ trả lời

Câu hỏi: Trồng trọt
Tôi có dự định làm trang trại trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn vietgap. Xin trung tâm khuyến nông cho tôi biết điều kiện khí hậu tại bình thuận có thích hợp trồng dưa lưới không? Và mô hình làm trang trại (lắp dựng nhà màng có cần phải xin phép không?

Trước tiên, rất hoan nghênh bạn đã có hướng sản xuất an toàn theo vietGAP.

Hiện nay dưa lưới có nhiều giống và trồng được ở nhiều điểm trên địa bàn Bình Thuận như: Đa Mi (khí hậu lạnh); Bắc Bình (HTX Nông nghiệp CNC Bình Minh), hay tại tp. Phan Thiết (xã Phong Nẫm). Có thể nói, dưa lưới trồng tốt trong nhà màng tại Bình Thuận, do mình có thể điều chỉnh thang nhiệt phù hợp với chủng loại giống.

Riêng về xây dựng nhà màng, bạn cần chú ý như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

“1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

b) Đất trồng cây lâu năm;

c) Đất rừng sản xuất;

d) Đất rừng phòng hộ;

đ) Đất rừng đặc dụng;

e) Đất nuôi trồng thủy sản;

g) Đất làm muối;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.”

Có thể thấy là mục đích sử dụng đất trong trường hợp này là khác nhau. Tuy nhiên, Điều 57 Luật đất đai 2013 chỉ quy định một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó là:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang loại đất nông nghiệp khác thì không cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, Hộ gia đình muốn xây dựng nhà lưới, nhà tạm để trông coi phục vụ mục đích trồng trọt trên đất trồng cây hàng năm thì và phải đăng kí xây dựng.

1. Trình tự, thủ tục đăng ký xây dựng

Thẩm quyền đăng ký xây dựng:

Chủ đầu tư phải thực hiện đăng ký xây dựng công trình tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi công trình xây dựng trong thời hạn 07 ngày trước khi khởi công xây dựng công trình.

Hồ sơ đăng ký gồm có:

a) Giấy đăng ký xây dựng công trình

b) Sơ đồ bố trí tổng mặt bằng kèm theo Phương án sản xuất nông nghiệp và Quyết định hoặc Thông báo chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

2. Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân

– Phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất, đúng nội dung và tiến độ theo phương án sản xuất đã đăng ký;

– Trường hợp sử dụng đất không đảm bảo tiến độ phải có lý do hợp lý và đăng ký gia hạn tại Ủy ban nhân dân xã – thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ cho phép gia hạn không quá 12 tháng theo tiến độ đã đăng ký; Quá thời hạn này, phải đăng ký lại để Tổ công tác liên ngành xem xét trình Ủy ban nhân dân Huyện giải quyết;

– Trường hợp thay đổi phương án sản xuất phải lập phương án thay đổi và đăng ký lại phương án sản xuất, để được Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện;

– Trường hợp không còn sử dụng các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp khác đúng mục đích theo phương án đã đăng ký thì phải tháo dỡ công trình xây dựng, khôi phục hiện trạng đất ban đầu trong thời hạn 6 tháng;

– Không đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác;

– Không đăng ký kinh doanh các ngành nghề khác không phù hợp với phương án sản xuất nông nghiệp tại địa điểm đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác.

Chúc bạn thành công./.