Chi tiết câu hỏi/ trả lời
Câu hỏi Trở lại
    tìm cá rô phi số lượng lớn
Người hỏi: Nguyễn Thành An
Địa chỉ: Tân thành, hàm thuận nam, bình thuận
Ngày hỏi: 08/08/2019
  Nội dung câu hỏi  
cho em hỏi ở bình thuận nơi nào nuôi bán cá rô phi số lượng lớn vậy?
Trả lời
Người trả lời: Phạm Công Bá
Chức vụ: Phó Trưởng phòng   -    Phòng Chuyển giao Kỹ thuật và TTHL
Ngày trả lời: 19/08/2019
  Nội dung trả lời  
Chào bạn!
  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi thắc mắc tới chúng tôi.
  Hiện tại, Chúng tôi chưa cập nhật được cơ sở hoặc trang trại nào nuôi cá rô phi với số lượng lớn như bạn hỏi.
  Mong giúp được bạn nhiều hơn ở những câu hỏi khác.
   chào bạn!