Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông & GNN: Đẩy mạnh thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên 2018” (16:21' 20/6/2018)

Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ năm 2018 tại Kế hoạch số 38/KH-SNN ngày 27/4/2018, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông & GNN đã xây dựng, lồng ghép nhiều chỉ tiêu hoạt động ý nghĩa.


- Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, xây dựng thế hệ thanh niên trung thành với lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động và sáng tạo: Chi đoàn đã thực hiện xây dựng chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – “Đoàn viên Chi đoàn làm việc có trách nhiệm”; 100% đoàn viên được tuyên truyền, học tập Nghị quyết của Đảng, tổ chức học tập Nghị quyết Đoàn cấp trên và chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Xây dựng môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, phát triển toàn diện và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trẻ: Hiện tại, 30% đoàn viên Chi đoàn có trình độ sau đại học, 60% đại học; Chi đoàn luôn quan tâm, tham mưu Cấp ủy, chính quyền tạo cơ hội, điều kiện để đoàn viên được hưởng thụ các chính sách giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn (30% đoàn viên có trình độ Trung cấp LLCT-HC).

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên: để trang bị, cập nhật cho thanh niên chi đoàn những kiến thức mới trong quá trình hội nhập, Đoàn viên chi đoàn đã được tham gia các dự án Quốc tế, chương trình sản xuất, hợp tác từ các Viện, Trường, v.v.. như: Dự án SNV; Dự án Jica2,… giúp đoàn viên chi đoàn nâng cao bản lĩnh, khả năng tiếp xúc, nghiệp vụ công tác trong tiến trình xã hội hóa công tác khuyến nông theo xu thế hội nhập.

- Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên: Chi đoàn đã có những kế hoạch được Cấp ủy, Ban Giám đốc thông qua về việc khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên (thực hiện mô hình chuyển giao tiến bộ KHKT; Kêu gọi, thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa để hoạt động chi đoàn…).

- Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên, đủ năng lực để tổ chức các nhiệm vụ được giao: Hiện tại có 40% đoàn viên Chi đoàn giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo trong đơn vị; tiếp tục trau dồi và phát triển đội ngũ đoàn viên có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực để bổ sung vào nguồn nhân lực, củng cố tổ chức bộ máy đơn vị. Chi đoàn đã xây dựng Chuyên đề học tập “Kỹ năng mềm giao tiếp” trong năm 2018 để triển khai tới đoàn viên nhằm nâng cao khả năng ứng xử chuẩn mực các quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong công tác khuyến nông phục vụ người dân; nâng cao khả năng giao tiếp để phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng hiệu quả và thiết thực.

Phạm Công BáCác tin tiếp
Tuyển dụng Viên chức Nhà nước   (11/7/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông đạt giải nhất toàn đoàn Hội diễn nghệ thuật không chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, lần thứ XI - năm 2019   (8/7/2019)
Chi đoàn Thanh niên: Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022   (17/6/2019)
NGÀY SÁCH VIỆT NAM   (23/4/2019)
CHI BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG: Để giữ vững danh hiệu “Vững mạnh”   (4/4/2019)
chi đoàn Khuyến nông: CHUNG TAY CHỐNG RÁC THẢI NHỰA   (27/3/2019)
Viên chức Khuyến nông: Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019   (27/3/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông: Tổ chức giao lưu ngày 8/3 nhiều ý nghĩa   (8/3/2019)
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019   (5/3/2019)
Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019   (12/2/2019)
Trang
123