GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (16:36' 20/6/2018)

Được tổ chức hàng năm từ năm 2017 đến năm 2020, giải báo chí về xây dựng đảng tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận có kế hoạch số 59-KH/TU về triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ), được tổ chức hàng năm (từ 2017-2020); theo đó, thực hiện tinh thần Công văn số 1548/UBND-KGVX ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh, ngày 09/5/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1344/SNN-VP V/v tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018 triển khai rộng rãi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Chủ đề xuyên suốt của giải là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Các loại hình báo chí được tham gia gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí…ở các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh truyền hình.

Giải nhất do Tỉnh ủy trao tặng hàng năm vào ngày thành lập Đảng (3/2/) có giá trị lên đến 20.000.000 đồng; ngoài ra các tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng biểu trưng “Giải Cờ đỏ” và chứng nhận của Ban tổ chức giải; tập thể đoạt giải xuất sắc được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các tác phẩm đạt giải Cờ đỏ được quyền gửi tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Giải Búa liềm vàng.

Tham khảo thể lệ cuộc thi tại Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy hoặc gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/9 hàng năm.

CBCác tin tiếp
Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019   (12/2/2019)
Chi đoàn thanh niên: Đạt vững mạnh sau một năm nỗ lực   (22/12/2018)
CĐCS TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THAM GIA HỘI THI NẤU ĂN   (22/10/2018)
KHUYẾN NÔNG LÀM TỐT CÔNG TÁC PHÒNG “HỎA”   (27/9/2018)
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG: Vui tết trung thu tiết kiệm, ý nghĩa   (25/9/2018)
Đưa kiến thức lên vùng cao   (20/8/2018)
Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông & GNN: Đẩy mạnh thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên 2018”   (20/6/2018)
Hiệu quả từ mô hình ứng dụng KHCN trong đoàn viên Thanh niên   (22/5/2018)
Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm KN&GNN tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V năm 2018   (22/5/2018)
Trang
123