GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (16:36' 20/6/2018)

Được tổ chức hàng năm từ năm 2017 đến năm 2020, giải báo chí về xây dựng đảng tuyên truyền sâu rộng về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.


Năm 2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận có kế hoạch số 59-KH/TU về triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ), được tổ chức hàng năm (từ 2017-2020); theo đó, thực hiện tinh thần Công văn số 1548/UBND-KGVX ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh, ngày 09/5/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1344/SNN-VP V/v tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018 triển khai rộng rãi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành.

Chủ đề xuyên suốt của giải là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Các loại hình báo chí được tham gia gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí…ở các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh truyền hình.

Giải nhất do Tỉnh ủy trao tặng hàng năm vào ngày thành lập Đảng (3/2/) có giá trị lên đến 20.000.000 đồng; ngoài ra các tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng biểu trưng “Giải Cờ đỏ” và chứng nhận của Ban tổ chức giải; tập thể đoạt giải xuất sắc được tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các tác phẩm đạt giải Cờ đỏ được quyền gửi tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Giải Búa liềm vàng.

Tham khảo thể lệ cuộc thi tại Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 26/4/2017 của Tỉnh ủy hoặc gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 30/9 hàng năm.

CBCác tin tiếp
Tuyển dụng Viên chức Nhà nước   (11/7/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông đạt giải nhất toàn đoàn Hội diễn nghệ thuật không chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, lần thứ XI - năm 2019   (8/7/2019)
Chi đoàn Thanh niên: Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022   (17/6/2019)
NGÀY SÁCH VIỆT NAM   (23/4/2019)
CHI BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG: Để giữ vững danh hiệu “Vững mạnh”   (4/4/2019)
chi đoàn Khuyến nông: CHUNG TAY CHỐNG RÁC THẢI NHỰA   (27/3/2019)
Viên chức Khuyến nông: Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019   (27/3/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông: Tổ chức giao lưu ngày 8/3 nhiều ý nghĩa   (8/3/2019)
Chi bộ Trung tâm Khuyến nông: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019   (5/3/2019)
Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019   (12/2/2019)
Trang
123