CHI BỘ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG: Để giữ vững danh hiệu “Vững mạnh” (11:50' 4/4/2019)

Ngày 29/3/2018, Chi bộ Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận lại vinh dự đón nhận danh hiệu Chi bộ Vững mạnh năm 2018, đó là kết quả của quá trình nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và thực hiện nguyên tắc xây dựng Đảng có hiệu quả.


Chi bộ Trung tâm Khuyến nông luôn coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt của tổ chức Đảng, các Đảng viên; từ đó, bám sát thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, chỉ đạo của Đảng ủy Sở để xây dựng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đẩy mạnh công tác phê và tự phê, thanh tra kiểm tra, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng mỗi cán bộ, đảng viên. Việc xác định chi bộ trong sạch, vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành đúng đủ, mọi công việc đều tiến bộ, ngược lại nếu chi bộ yếu kém thì công việc kém trôi chảy, chính vậy Cấp ủy Chi bộ xác định cần phải quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; để thực hiện được điều này Chi bộ Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

Thứ nhất, thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chi bộ nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, qua đó có nội dung, biện pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, độc đoán, dân chủ hình thức và mọi biểu hiện phân tán cục bộ, bản vị, vô tổ chức, vô kỷ luật, hay chủ nghĩa địa phương. Chi bộ Khuyến nông xác định, để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh phải thường xuyên thực hành tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau, tạo điều kiện cho mọi người học hỏi ưu điểm của nhau và giúp nhau chữa những khuyết điểm. Việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ sẽ không ngừng xây dựng, củng cố niềm tin của quần chúng với Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; không lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. Chính vậy, Chi bộ xác định rõ chức năng, tình hình, nhiệm vụ, thực hiện các tiêu chuẩn chi bộ vững mạnh, qua đó kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Cấp trên trong việc xây dựng chi bộ.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, có chất lượng.

Hiện tại Chi bộ Trung tâm Khuyến nông có 17 đảng viên (01 dự bị), chi bộ chú trọng cả số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm chính. Mỗi đảng viên của Chi bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải biết ranh giới trách nhiệm giữa Đảng viên và quần chúng; đảng viên là lực lượng góp ý, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng; là lực lượng trực tiếp động viên, tổ chức, hướng dẫn quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương ấy, và là tấm gương để quần chúng noi theo. Chi bộ xác đinh, nâng cao chất lượng đảng viên, ngoài việc quản lý, giáo dục của Chi bộ, còn phải có sự tự phấn đấu, rèn luyện của đảng viên, đồng thời không ngừng kiện toàn cấp ủy, chi bộ, củng cố chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, định kỳ mỗi tháng 01 lần, chi bộ gửi báo cáo cho các đảng viên trước ngày sinh hoạt 05 ngày để góp ý, hoàn thiện báo cáo; sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn, thường xuyên nhằm quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Cấp ủy chi bộ coi trọng ba tính chất sinh hoạt Đảng trong các chi bộ: tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt, tùy nội dung sinh hoạt trong tháng mà lựa chọn hình thức cho phù hợp; đổi mới nội dung sinh hoạt đảng phù hợp với thực tiễn của mình, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Thứ tư, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực.

Bám sát Nghị quyết của Chi bộ, việc kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời nếu phát hiện đảng viên vi phạm tư cách, thoái hóa về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, hay phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong chi bộ, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng… được Chi bộ triển khai đồng bộ, trong đó chỉ đạo chính quyền xây dựng các Kế hoạch nhằm đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, mỗi viên chức xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, bám sát Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Chi bộ coi trọng việc kiểm tra, giám sát, phản biện của các tổ chức trong đơn vị (Công đoàn, Đoàn thanh niên); việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng được xác định vô cùng quan trọng, ngăn ngừa, phòng chống “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Thứ năm, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng chi bộ.


Trao Quyết định Kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Hậu

Gắn bó mật thiết và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng chi bộ không những là nguồn sức mạnh, nó còn là vấn đề cơ bản, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay. Chính vậy, Chi bộ Khuyến nông chăm lo vận động và phát huy vai trò của quần chúng đối với mọi hoạt động của chi bộ, đối với đội ngũ cán bộ, và với đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, bổ sung nguồn lực ưu tú nhất trong quần chúng nhân dân vào Đảng; trong năm 2018, Chi bộ đã kết nạp được 02 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng là Nguyễn Xuân Hậu và Lương Thị Anh Đào, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Chi bộ đề ra.


Đồng chí Nguyễn Tám nhận Danh hiệu Đảng viên xuất sắc năm 2018

Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Chi bộ Trung tâm Khuyến nông vinh dự được đồng chí Võ Thành Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trao tặng danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 cho đồng chí Nguyễn Tám – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; đây là danh  hiệu mà đồng chí Nguyễn Tám nỗ lực giữ vững trong thời gian qua./.

CBCác tin tiếp
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam   (6/3/2020)
Gặp mặt đầu Xuân Canh Tý 2020   (30/1/2020)
Tuyển dụng Viên chức Nhà nước   (11/7/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông đạt giải nhất toàn đoàn Hội diễn nghệ thuật không chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, lần thứ XI - năm 2019   (8/7/2019)
Chi đoàn Thanh niên: Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022   (17/6/2019)
NGÀY SÁCH VIỆT NAM   (23/4/2019)
chi đoàn Khuyến nông: CHUNG TAY CHỐNG RÁC THẢI NHỰA   (27/3/2019)
Viên chức Khuyến nông: Xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019   (27/3/2019)
CĐCS Trung tâm Khuyến nông: Tổ chức giao lưu ngày 8/3 nhiều ý nghĩa   (8/3/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123