Đang online: 10
Hôm nay: 584
Trong tuần: 1726
Trong tháng: 11205
Tổng truy cập: 113367

Hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2020; 01 tập thể và 02 cá nhân phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020

Thứ Sáu 06/11/2020 20:08
313

        Sáng này 06/11/2020, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2020; khen thưởng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 và phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

        Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm, đề ra các giải pháp để lãnh, chỉ đạo thực hiện việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Điều này, thể hiện qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên, công tác phát triển đảng viên luôn vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm, kết quả này có được trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối, đó là những cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ, chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt ở Chi bộ, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

        Tại Hội nghị, đã tuyên dương 08 Bí thư Chi bộ tiêu biểu, đồng thời khen thưởng 13 tập thể và 41 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020; 10 tập thể và 28 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên dương Đ/c Nguyễn Tám là Bí thư Chi bộ tiêu biểu

        Trong 08 Bí thư Chi bộ tiêu biểu được tuyên dương có đồng chí Nguyễn Tám là Bí thư Chi bộ Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí, lãnh đạo đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện với kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra mà cấp trên giao; lãnh đạo Cấp ủy Chi bộ chỉ đạo Công đoàn, phối hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn thể và của đơn vị; chỉ đạo thực hiệu có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong các năm từ 2017 - 2020, có 04 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, học tập sáng tạo. Luôn gương mẫu, có uy tín và phương pháp “khéo” trong vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phong cách “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, trách nhiệm trong công việc, có tinh thần xây dựng nội bộ đoàn kết. Có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống lành mạnh; bản thân và giai đình gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

        Trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, tập thể Chi bộ Trung tâm Khuyến nông thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 cá nhân: đồng chí Bí thư Nguyễn Tám và đồng chí Cấp ủy viên Huỳnh Ngọc Châu là một trong những điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng.

Đ/c Châu phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020

        Với vai trò là Cấp ủy viên và Phó Trưởng phòng, đồng chí Châu luôn thực hiện tốt chức trách, khéo léo vận động đảng viên, viên chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, có uy tín đối với  viên chức, người lao động trong nội bộ Phòng và trong toàn đơn vị; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; có phong cách dân chủ, quần chúng. Tham gia cùng cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức của đơn vị. Tham mưu “Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy Khuyến nông - Khuyến ngư trên địa bàn tỉnh”; “Đề án sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long vào Trung tâm Khuyến nông”. Đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được tặng Giấy khen Đảng viên“Xuất sắc tiêu biểu cấp cơ sở” năm 2016./.

NKD