Đang online: 11
Hôm nay: 312
Trong tuần: 2194
Trong tháng: 2736
Tổng truy cập: 86408

Trung tâm Khuyến nông được khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân tại Hội nghị tổng kết Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Chủ Nhật 03/01/2021 12:02
169

     Sáng ngày 31/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2021.

 

 

Khen thưởng cho 06 tập thể đóng góp tích cực cho các hoạt động của Liên hiệp Hội

 

     Hiện nay, Liên hiệp Hội có 38 tổ chức hội thành viên (26 hội thành viên, 12 hội viên tập thể) và 04 đơn vị trực thuộc với tổng số 16.356 hội viên. Trong năm 2020, tăng cường hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của tỉnh, ngày càng thu hút được nhiều trí thức có trình độ, kinh nghiệm tham gia, cụ thể tổ chức phản biện 02 đề án quy hoạch; công tác phối hợp hoạt động phát triển KHCN của các sở ngành, địa phương và các hội thành viên với Liên hiệp Hội có nhiều chuyển biến, tổ chức 15 hoạt động hội thảo khoa học; tổ chức 12 lớp tập huấn thông tin, phổ biến kiến thức KHCN và chuyển giao các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp; tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh lần thứ IX (2020 - 2021) và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 13 (2019 - 2020).

     Bên cạnh đó, nhiều hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc luôn nỗ lực, cố gắng trong triển khai các hoạt động và chương trình phối hợp với cơ quan Liên hiệp Hội. Trong đó, hội viên tập thể Trung tâm Khuyến nông hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: Tổ chức 05 dự án; thực hiện 11 mô hình khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh; thực hiện 15 mô hình khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới. Sản xuất và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi kết hợp công tác tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ sản xuất cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cụ thể: Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, hội viên. Hưởng ứng các hoạt động phong trào chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội và phát triển hội viên mới; theo dõi và phối hợp với các cơ quan liên quan để thúc đẩy các Hội đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội theo quy định. Thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ UBND tỉnh giao trong năm 2021 như: Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội 05 đề án, quy hoạch, chính sách của tỉnh; chủ động lựa chọn các chuyên đề khoa học và phối hợp với các sở, ngành, các Hội thành viên triển khai thực hiện 10 hội thảo khoa học; Tổ chức 10 lớp tập huấn phổ biến các giải pháp hữu ích trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và ứng dụng tiến bộ ky thuật; Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14; tiếp nhận 100 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi và tổ chức tổng kết …

 

Khen thưởng cho cá nhân đóng góp tích cực cho các hoạt động của Liên hiệp Hội

 

     Cũng tại Hội nghị này, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật đã tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật năm 2020”. Hội viên tập thể Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận và cá nhân bà Lương Thị Anh Đào là một trong những điển hình được tôn vinh, khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Liên hiệp Hội trong năm qua.

NKD