Đang online: 23
Hôm nay: 255
Trong tuần: 2318
Trong tháng: 9400
Tổng truy cập: 602448

HỘI THẢO “Góp ý Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030”

Thứ Tư 24/08/2022 16:27
630

HỘI THẢO “Góp ý Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao.

Để đảm bảo tính phù hợp cũng như các giải pháp để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV); ngày 24/8/2022, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận diễn ra hội thảo “Phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030" với sự chủ trì của Tiến sĩ Lương Thanh Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: Trung tâm khuyến nông, Chi cục chăn nuôi & Thú y, Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật, Trung tâm Giống Nông nghiệp và Hội viên câu lạc bộ Trí thức tỉnh; đồng thời tham gia trực tuyến có Thạc sỹ Nguyễn Văn Dũng phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tham gia trình bày Đề án.

Toàn cảnh tại Hội thảo

Tại hội thảo, phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã thông qua nội dung Dự thảo Đề án, với mục tiêu cụ thể hóa Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 của cả nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Cung cấp cơ sở quan trọng phục vụ phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, góp phần ổn định đời sống, thu nhập cho một bộ phận lao động, dân cư trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tổ chức triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ đó góp phần vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Trong đó, tập trung vào và thảo luận về các giải pháp để thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đề án.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội thảo, ghi nhận những ý kiến góp ý đối với các nội dụng của Đề án trên. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Thuận sẽ có ý kiến góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo, báo cáo UBND tỉnh, chỉ đạo cơ quan chuyển môn tiếp thu, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trong năm 2022./.

QT