KHÔNG SỬ DỤNG CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG, THUỐC BVTV, PHÂN BÓN TRONG XỬ LÝ NÔNG SẢN SAU THU HOẠCH (8:8' 9/11/2017)

Căn cứ Công văn số 1853/QLCL-CL2 ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản về việc sử dụng sản phẩm nhãn ghi phân bón, thuốc kích thích sinh trưởng trong xử lý nông sản sau thu hoạch; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản Bình Thuận thông báo và đề nghị các cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản sau thu hoạch như sau:

1. Chấm dứt/không sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (trên thị trường, thường với tên thương phẩm GA3), Ethephon, Methionine, Etylen (thường với tên thương phẩm: phân bón lá, phân bón lá cao cấp HPC-97) trong xử lý nông sản sau thu hoạch với bất cứ hình thức nào.

          Lưu ý:

          - Cơ sở thu mua, sơ chế trái thanh long: Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Gibberellic Acid (GA3) để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) trái thanh long sau thu hoạch.

          - Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh trái cây (sầu riêng, mít, chuối, bơ,…): Không sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất Ethephon, Methionine, Etylen để pha vào nước xử lý (nhúng, phun, rửa,…) hoặc để ủ trái cây sau thu hoạch.

          2. Thời gian tới, Chi cục sẽ tăng cường xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với hành vi: Sử dụng sản phẩm chứa các hoạt chất: Gibberellic Acid (GA3), Ethephon, Methionine, Etylen trong xử lý nông sản sau thu hoạch không đúng theo quy định của pháp luật.

MS


Các tin tiếp
Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2018 – 2019   (7/12/2018)
Mời tham gia hội chợ “Nông đặc sản vùng miền, quà tặng Noel 2018”   (22/11/2018)
Thường trực Tỉnh Ủy: Kết luận về tình hình sản xuất, tiêu thụ thanh long và công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.   (21/11/2018)
Lâm Đồng: Hội chợ “Triển lãm Nông nghiệp Công nghệ cao và Du lịch năm 2018”   (21/11/2018)
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ   (2/11/2018)
MỜI THAM GIA HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO   (2/11/2018)
TRIỂN LÃM THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP GROWTECH NĂM 2018   (2/11/2018)
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT: Tăng cường công tác phòng trừ ốc sên gây hại thanh long   (24/10/2018)
TRIỂN LÃM VIETSTOCK 2018   (9/10/2018)
Sở Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long   (29/8/2018)
Trang
123