Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận gì cho “Giải pháp phát triển ngành tôm bền vững”? (11:1' 4/7/2018)

Vừa qua tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị “Các giải pháp trọng tâm để phát triển ngành tôm bền vững”. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã có ý kiến kết luận quan trọng.


Trong vài năm gần đây, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và các địa phương, ngành tôm nước ta đã rất sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hình thành một ngành sản xuất phát triển khá toàn diện, có sự tiếp cận và phản ứng tốt trước diễn biến của thị trường, tranh thủ được cơ hội của thị trường. Về tổng thể, đã tổ chức quản trị rất tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, liên tục đạt mức tăng trưởng cao. Tiếp đà phát triển những năm trước, 5 tháng đầu năm 2018 ngành tôm tiếp tục tăng trưởng khá: diện tích thả nuôi đạt 636.860 ha (bằng 102,5% so với cùng kỳ 2017), sản lượng thu hoạch đạt 195.750 tấn (bằng 111,1% so với cùng kỳ 2017), kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm đã đạt 1.02 tỷ USD (tăng 13,8% so với cùng kỳ 2017).

Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu cỡ từ 80 đến 100 con/kg tại một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có dấu hiệu sụt giảm so với những tháng trước. Nguyên nhân chính là do nguồn cung trên thế giới tăng trong khi còn tồn kho tại thị trường nhập khẩu đã có tác động đến ngành tôm nước ta. Việc giảm giá tôm hiện mang tính khách quan, tạm thời, đối với loại sản phẩm tôm chân trắng cỡ nhỏ, chỉ diễn ra tại một số tỉnh tại ĐBSCL nhưng cũng đã gây tâm lý lo ngại, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đặc biệt là các hộ nuôi nhỏ lẻ, không có liên kết. Nếu không có những giải pháp xử lý hợp lý và kịp thời, chuỗi giá trị tôm có thể sẽ bị tác động tiêu cực: sụt giảm sản lượng, thiếu nguyên liệu chế biến trong thời gian tới, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội và tăng trưởng ngành.

Để ổn định sản xuất, duy trì tăng trưởng và thực hiện thành công chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành tôm Việt Nam, cần tập trung thực hiện một số định hướng và giải pháp trọng tâm sau:

Về tổ chức và quản lý sản xuất

- Trước hết cần thông tin kịp thời để người dân nắm rõ tình hình, thống nhất về nhận thức và hành động, chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất, Người nuôi tôm cần bình tĩnh, không nên vội thu hoạch tôm non; đối với tôm nuôi thẻ chân trắng, tạm thời giảm mật độ thả, giãn vụ, rải vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật để giảm giá thành sản xuất, giảm rủi ro; khi thị trường có tín hiệu tốt sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

- Các địa phương có lợi thế, cần tập trung phát triển nuôi tôm sú.

- Tiếp tục duy trì tốt chất lượng sản phẩm: không sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm; thực hiện sản xuất sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng; ngăn chặn nạn bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu.

- Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm nuôi. Đồng thời tăng cường xây dựng, phát triển vùng nuôi an toàn dịch bênh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tôm nguyên liệu nhập khẩu về Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu: thực hiện hợp tác, liên kết theo chuỗi để gắn sản xuất với tiêu thụ, cùng chia sẻ lợi ích, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.

Về tiêu thụ sản phẩm

- Cần bám sát diễn biến cung, cầu và giá trị tôm ở thị trường thế giới, thông tin kịp thời tới các bên liên quan trong chuỗi giá trị tôm để có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Phát triển các kênh phân phối và đẩy mạnh tiêu thụ tôm tại thị trường nội địa.

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm chế biến sâu, các sản phẩm giá trị gia tăng.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và kịp thời tháo gỡ các rào cản thương mại, khẩn trương xây dựng thương hiệu tôm Việt Nam.

Để thực hiện các định hướng và giải pháp trên, các cơ quan, đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Tổng cục Thủy sản

- Tiếp tục phối hợp với địa phương tăng cường chỉ đạo, tổng kết thực tiễn, hướng dẫn thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu tổ chức hội nghị củ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn giải pháp toàn diện phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam trong tháng 8/2018.

2. Giao Cục Thú y

- Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên tôm nuôi và tăng cường kiểm dịch đối với tôm nguyên liệu nhập khẩu, tham mưu kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu tôm nguyên liệu.

- Tiếp tục xây dung, phát triển vùng nuôi tôm an toàn dịch bệnh.

3. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương kiểm soát tốt chất lượng tôm nguyên liệu, ngăn chặn hữu hiệu tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu.

- Kiểm soát tạp chất, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm tôm, góp phần đảm bảo uy tín của ngành tôm Việt Nam.

4. Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan để theo dõi và đánh giá diễn biến thị trường tôm, kịp thời đề xuất giải pháp và thông tin để người dân biết, có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Khẩn trương tham mưu để lãnh đạo Bộ làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tìm giải pháp quản lý hiệu quả để kiểm soát hoạt động tạm nhập tái xuất và nhập khẩu tôm nguyên liệu.

5. Giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp tổng kết các mô hình hay từ thực tiễn, tích cực tuyên truyền, phổ biến giải pháp kỹ thuật mới trong nuôi tôm để giảm giá thành, giảm rủi ro và ổn định sản xuất.

6. Đề nghị các Hội, Hiệp hội tích cực vận động, tuyên truyền các hội viên thực hiện nghiêm các quy định, áp dụng công nghệ tiên tiến để giảm giá thành sản xuất; đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất; tham gia xử lý với các rào cản kỹ thuật không phù hợp.

7. Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương ven biển

- Triển khai thực hiện tốt các hướng dẫn của Bộ Ngông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, có cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương để ổn định và phát triển sản xuất.

- Thường xuyên báo cáo diễn biến tình hình sản xuất và tiêu thụ tôm nước lợ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp chỉ đạo.

8. Đề nghị các doanh nghiệp cung ứng tôm giống, vật tư đầu vào và các doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu tôm

- Coi đây là cơ hội để cùng rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh, có giải pháp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh.

- Phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị tôm; thực hiên tốt văn hóa chia sẻ, đồng hành trong kinh doanh, coi đó là giải pháp để phát triển bền vững, có các hành động cụ thể để giúp đỡ người nuôi tôm giảm bớt khó khăn như: giảm giá bán vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, đẩy mạnh thu mua sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biểu dương một số doanh nghiệp đã có hành động kịp thời, hưởng ứng việc đồng hành cùng người dân, cam kết giảm giá bán tôm giống, giảm giá thức ăn, tăng giá thu mua tôm nguyên liệu hỗ trợ người dân lúc khó khăn. Bộ luôn luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các đề xuất, góp ý để ngành tôm vượt qua khó khăn, phát triển hiệu quả và bền vững.

Thủy TiênCác tin tiếp
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI   (11/6/2019)
LƯU Ý CẤM: THUỐC TRỪ CỎ, TRỪ SÂU, TRỊ BỆNH   (2/5/2019)
NGHỊ ĐỊNH 26 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN   (2/5/2019)
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi   (1/4/2019)
UBND tỉnh Bình Thuận: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn   (29/3/2019)
Kế hoạch phát triển lúa SRI   (29/3/2019)
BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH   (27/3/2019)
KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2019   (4/1/2019)
3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực   (26/12/2018)
Trang
123