Kế hoạch phát triển lúa SRI (9:41' 29/3/2019)
          Sau những kết quả đạt được từ phương thức thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI; Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận đã có Kế hoạch phát triển lúa bền vững áp dụng quy trình Thâm canh lúa theo phương pháp 
cải tiến (SRI)” gắn với tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tỉnh Bình Thuận 
giai đoạn từ năm 2019- 2025.
Chi tiết xem tại đây:  66kh.signed.signed.pdf

Các tin tiếp
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƠN VỊ KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN   (15/8/2019)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI   (11/6/2019)
LƯU Ý CẤM: THUỐC TRỪ CỎ, TRỪ SÂU, TRỊ BỆNH   (2/5/2019)
NGHỊ ĐỊNH 26 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN   (2/5/2019)
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi   (1/4/2019)
UBND tỉnh Bình Thuận: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn   (29/3/2019)
BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH   (27/3/2019)
KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2019   (4/1/2019)
Trang
123