Kế hoạch phát triển lúa SRI (9:41' 29/3/2019)
          Sau những kết quả đạt được từ phương thức thâm canh lúa cải tiến theo phương pháp SRI; Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận đã có Kế hoạch phát triển lúa bền vững áp dụng quy trình Thâm canh lúa theo phương pháp 
cải tiến (SRI)” gắn với tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tỉnh Bình Thuận 
giai đoạn từ năm 2019- 2025.
Chi tiết xem tại đây:  66kh.signed.signed.pdf

Các tin tiếp
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Hướng dẫn vệ sinh, khử trùng và tiêu độc để phòng chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi   (1/4/2019)
UBND tỉnh Bình Thuận: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn   (29/3/2019)
BỔ SUNG GIỐNG LÚA ML54, ML232 VÀO CƠ CẤU GIỐNG LÚA CỦA TỈNH   (27/3/2019)
KHUNG LỊCH MÙA VỤ THẢ GIỐNG NUÔI TÔM NƯỚC LỢ NĂM 2019   (4/1/2019)
3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực   (26/12/2018)
Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp   (26/12/2018)
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG   (22/12/2018)
Kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân năm 2018 – 2019   (7/12/2018)
Trang
123