TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI (11:21' 11/6/2019)

Tính đến ngày 10/6/2019, Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã chính thức xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi lợn tại Bình Thuận, cụ thể tại xã Gia An (Tánh Linh), xã Đức Chính (Đức Linh) và thị xã La Gi, với tổng số heo bệnh và tiêu hủy hơn 800 con.


Tính đến ngày 07/6/2018, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 3.791 xã, phường, thị trấn của 373 huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trên cả nước, buộc phải tiêu hủy 2,4 triệu con. Nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục phát sinh , lây lan nhanh đến các địa phương chưa có dịch, tái phát lại ở các địa phương đã qua 30 ngày. Việc xâm nhiễm dịch vào các cơ sở chăn nuôi lợn tập trung, quy mô lớn là rất cao.

Tại tỉnh ta, Các cấp chính quyền đã vào cuộc quyết liệt, lập các chốt chặn, thực hiện tuyên truyền… nhưng bệnh DTLCP đã chính thức xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh và thị xã La Gi. Hiện UBND 02 huyện Đức Linh và Tánh Linh đã công bố dịch vào ngày 7/6/2019.

Thực hiện chỉ đạo từ Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận tại CV số 1671/SNN-VP ngày 10/6/2019 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh DTLCP; Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận tuyên truyền, khuyến cáo đến các đơn vị, doanh nghiệp, công ty, tổ chức, cá nhân có liên quan và trực tiếp sản xuất, kinh doanh heo được biết:

- Cần tuyên truyền về các nguyên nhân lây lan, biện pháp phòng ngừa bệnh DTLCP; nhất là tác hại, hậu quả nếu không làm tốt công tác phòng ngừa để xảy ra dịch bệnh.

- Người dân cần thực hiện cam kết “5 không” trong hoạt động chăn nuôi heo: Không dấu dịch; không mua bán, vận chuyển heo bệnh chết; không giết mổ, tiêu thụ heo bệnh, chết; không vứt xác heo chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt.

- Khẳng định DTLCP không có khả năng lây sang người, nên người tiêu dung yên tâm không lo sợ, tẩy chay sản phẩm thịt lợn.

Công tác phòng, chống DTLCP là nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và toàn dân, đặc biệt là những hộ có liên quan đến sản xuất, kinh doanh mặt hàng heo.

CB.