THÔNG BÁO: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƠN VỊ KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN (15:29' 15/8/2019)

Để tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận ra Thông báo rộng rãi về đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh tin tức từ người dân, doanh nghiệp.


Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-TTKN ngày 15/8/2019 của Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận về việc thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trung tâm Khuyến nông thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc như sau:

1. SĐT đường dây nóng: 02523.839499

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: ttkn@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Trung tâm Khuyến nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông và công dân được biết.

CB.Các tin tiếp
Kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020   (31/12/2019)
THÔNG BÁO Cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (4/12/2019)
Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông   (24/11/2019)
THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG   (6/9/2019)
NGƯ DÂN CẦN BIẾT: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN   (5/9/2019)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI   (11/6/2019)
LƯU Ý CẤM: THUỐC TRỪ CỎ, TRỪ SÂU, TRỊ BỆNH   (2/5/2019)
NGHỊ ĐỊNH 26 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN   (2/5/2019)
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Trang
123