THÔNG BÁO: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƠN VỊ KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN (15:29' 15/8/2019)

Để tiếp nhận thông tin, xử lý phản ánh, khiếu nại tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận ra Thông báo rộng rãi về đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh tin tức từ người dân, doanh nghiệp.


Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-TTKN ngày 15/8/2019 của Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận về việc thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trung tâm Khuyến nông thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc như sau:

1. SĐT đường dây nóng: 02523.839499

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: ttkn@snnptnt.binhthuan.gov.vn

Trung tâm Khuyến nông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông và công dân được biết.

CB.