Kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020 (22:56' 31/12/2019)
Ngày 25/11/2019 và 11/12/2019, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hữu Phước chủ trì cuộc họp về các nội dung: Tổng kết kết quả cấp nước sinh hoạt, sản xuất vụ Mùa năm 2019; thống nhất kế hoạch cấp nước sinh họat, sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020; kế hoạch thực hiện các giải pháp thủy lợi phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020; tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; tiến độ đăng ký nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

          Qua nghe báo cáo kết quả, kế hoạch thực hiện các công việc nêu trên; ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị dự họp, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo nội dung cuộc họp như sau:

          Kết quả cấp nước sản xuất vụ Mùa năm 2019

          1. Cấp nước sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích được tưới 50.577 ha/49.831 ha kế hoạch, đạt 101,5%. Trong đó:

          - Cây lúa và cây màu: 30.888 ha/30.981 ha kế hoạch, đạt 99,69%.

          - Cây thanh long, nho: 19.689 ha/18.850 ha kế hoạch, đạt 104,45%

          2. Cấp nước nuôi trồng thủy sản: 411 ha/442 ha kế hoạch, đạt 92,97%.

          Kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020:

          Đến ngày 10/12/2019, tổng lượng nước trữ trong các hệ thống công trình thủy lợi trên toàn tỉnh 177,70 triệu m3/258,99 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 68,61%; lượng nước trữ tại hồ thủy điện Đại Ninh 98,99 triệu m3/251,73 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 39,3%, hồ thủy điện Hàm Thuận 501,28 triệu m3/522,50 triệu m3 dung tích hữu ích thiết kế, đạt 95,94%.

          Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tổng lượng mưa từ nay đến cuối năm 2019 ở các khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 30%; dòng chảy trên các sông, suối từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 – 50%.

          Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020, thống nhất kế hoạch cấp nước như sau:

          Thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020

          Lịch thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020 bắt đầu từ ngày 20/11/2019 đến 20/01/2020 (gieo trồng tập trung từ ngày 15/12/2019 đến 15/01/2020)

          Kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020

          Qua tính toán, cân đối nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 thì có 02 địa phương là Tánh Linh và Đức Linh bảo đảm nguồn nước bố trí sản xuất theo kế hoạch, các địa phương còn lại phải điều chỉnh cắt giảm diện tích sản xuất cho phù hợp với khả năng nguồn nước. Trên cơ sở đó, thống nhất kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020 như sau:

          Tổng diện tích cây trồng nông nghiệp được tưới sử dụng nguồn nước thủy lợi, thủy điện là 37.220 ha, gồm: Lúa + màu 17.429 ha; thanh long + nho 19.791 ha; tổng diện tích cấp nước nuôi trồng thủy sản 442 ha, cụ thể theo từng địa phương:

          - Tuy Phong: 1.347 ha lúa + màu; 544 ha thanh long + nho; nuôi trồng thủy sản 30 ha.

          - Bắc Bình: 2.110 ha lúa + màu; 2.935 ha thanh long.

          - Hàm Thuận Bắc: 246 ha lúa + màu; 8.784 ha thanh long.

          - Phan Thiết: 33 ha thanh long.

          - Hàm Thuận Nam: 6.377 ha thanh long.

          - Hàm Tân: 212 ha lúa + màu; thanh long 542 ha.

          - La Gi: 271 ha lúa + màu; thanh long 576 ha.

          - Tánh Linh: 7.318 ha lúa + màu.

          - Đức Linh: 5.925 ha lúa + màu; nuôi trồng thủy sản 412 ha.

          Số diện tích cây lúa và cây màu, trước mắt phải điều chỉnh cắt giảm do không bảo đảm được nguồn nước là 15.430 ha/32.859 theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.

          Để tổ chức thực hiện kế hoạch cấp nước sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020, các giải pháp thủy lợi phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 – 2020 và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nhgị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/11/2019, của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/11/2019, tăng cường áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây lúa như: Nông – lộ - phơi, ướt khô xen kẽ cho cây trồng cạn như: Phun mưa, nhỏ giọt, tưới ngầm, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang canh tác nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng để tiết kiệm nước tưới, thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài.

          Riêng các đơn vị Chi cục cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Giống Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Chi cục Thủy lợi thực hiện các công việc sau:

          - Rà soát, xác định vùng sản xuất chủ động được nguồn nước, vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để chỉ đạo bố trí sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 – 2020.

          - Giới thiệu cho bà con nông dân trong tỉnh biết về các loại cây trồng có khả năng chịu hạn tốt, cho năng suất chất lượng cao để lựa chọn canh tác trong vụ Đông Xuân 2019 – 2020.

          - Hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để các doanh nghiệp và người dân áp dụng tưới vụ Đông Xuân 2019 – 2020, trong đó đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình “Thâm canh lúa nước theo phương pháp SRI” (đã thực hiện thí điểm tại Tuy Phong, Tánh Linh, La Gi) nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới, thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài.

          - Thực hiện công tác phòng trừ sâu, dịch bệnh phát sinh trên cây trông do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra để đảm bảo không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

MSCác tin tiếp
THÔNG BÁO Cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (4/12/2019)
Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông   (24/11/2019)
THÔNG BÁO: LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG   (6/9/2019)
NGƯ DÂN CẦN BIẾT: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN   (5/9/2019)
THÔNG BÁO: CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƠN VỊ KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN   (15/8/2019)
TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI   (11/6/2019)
LƯU Ý CẤM: THUỐC TRỪ CỎ, TRỪ SÂU, TRỊ BỆNH   (2/5/2019)
NGHỊ ĐỊNH 26 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THỦY SẢN   (2/5/2019)
PHÒNG, CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN   (22/4/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123