• CẤM LẶN HẢI ĐẶC SẢN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN

              Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận có Thông báo số 29/TB-SNN về việc cấm lặn hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận. Theo thông báo, từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017 cấm tổ chức khai thác các loài hải đặc sản gồm: Sò Lông, Điệp, Dòm Nâu, Bàn Mai, Nghêu Lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận. Trong thời gian cấm khai thác, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, tổ chức thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản cấm nêu trên.

  • Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mua bán thuốc thú y thủy sản, dịch vụ thú y thủy sản)

            - Trình tự thực hiện:

            Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khoẻ làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng). Riêng đối với dịch vụ thú y thủy sản phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu

  • THÁNG CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN THANH LONG

            Tính đến ngày 5/8/2016 diện tích thanh long bị nhiễm bệnh đốm nâu trên toàn tỉnh Bình Thuận là 6.168 ha, trong đó nhiễm nhẹ 4.855 ha (tỷ lệ bệnh 5 – 10%), nhiễm trung bình 1.140 ha (tỷ lệ 10 – 20%) và nhiễm nặng 173 ha (tỷ lệ bệnh 20 – 50%); so với tuần trước tăng 466 ha và giảm 1.188 ha so với cùng kỳ năm 2015, kết quả này có được là một trong những nổ lực của ngành nông nghiệp và nông dân địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng chống bệnh đốm nâu trên thanh long.

Tổng số : 91 bài viết
Trang
12345678910