Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mua bán thuốc thú y thủy sản, dịch vụ thú y thủy sản) (15:38' 21/10/2016)

        - Trình tự thực hiện:

        Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khoẻ làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng). Riêng đối với dịch vụ thú y thủy sản phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu

        Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản: 380 Thủ khoa Huân , Phan Thiết, Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ  và ghi phiếu biên nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho công dân bổ sung hoàn chỉnh;

        Trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục thủy sản.

        - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

        Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

        Giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khoẻ làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

        Văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng).

        Riêng đối với dịch vụ thú y thủy sản phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện , Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu.

        - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

        - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

        - Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Bình Thuận

        - Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

        - Phí, lệ phí: 100.000đ/ lần.

        - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.     (Tải về)

        - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

        - Căn cứ pháp lý của TTHC:

        Pháp lệnh thú y của Ban Thường vụ quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004.

        Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.

        Thông tư 01/2002/TT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp.

        Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác Thú y.

BBT