Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (mua bán thuốc thú y thủy sản, dịch vụ thú y thủy sản) (15:38' 21/10/2016)

        - Trình tự thực hiện:

        Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú, giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khoẻ làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên, văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng). Riêng đối với dịch vụ thú y thủy sản phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu

        Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Chi cục thủy sản: 380 Thủ khoa Huân , Phan Thiết, Bình Thuận. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ  và ghi phiếu biên nhận. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho công dân bổ sung hoàn chỉnh;

        Trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục thủy sản.

        - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

        Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

        Giấy chứng nhận kiểm tra đủ sức khoẻ làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.

        Văn bằng chuyên môn (bản sao có công chứng).

        Riêng đối với dịch vụ thú y thủy sản phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản của các Viện , Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu.

        - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

        - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.

        - Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Bình Thuận

        - Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề.

        - Phí, lệ phí: 100.000đ/ lần.

        - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.     (Tải về)

        - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

        - Căn cứ pháp lý của TTHC:

        Pháp lệnh thú y của Ban Thường vụ quốc hội số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004.

        Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.

        Thông tư 01/2002/TT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 điều 6 nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật doanh nghiệp.

        Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác Thú y.

BBT


Các tin tiếp
THÔNG BÁO HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TIỂU VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI NĂM 2017   (14/11/2017)
Triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2017” từ ngày 20/3/2017 đến 20/4/2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (24/3/2017)
CẤM LẶN HẢI ĐẶC SẢN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN   (23/3/2017)
THÔNG BÁO CƠ CẤU GIỐNG VÀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH   (22/3/2017)
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN 2016 – 2017   (14/11/2016)
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện SXKD giống thủy sản   (21/10/2016)
Triển khai đăng ký tham gia Đề án quản lý nhận diện, truy xuất nguồn gốc thịt heo   (19/9/2016)
THÁNG CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN THANH LONG   (31/8/2016)
Cho phép khai thác một số loài hải đặc sản tại vùng biển Bình Thuận   (28/7/2016)
Trang
123