Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện SXKD giống thủy sản (15:40' 21/10/2016)

        - Trình tự thực hiện:

        Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo mẫu quy định tại thành phần hồ sơ.

        Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục Thủy sản số: 380 Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết.

        Bộ phận một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn thêm cho tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn chỉnh.

        Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đồng thời thu phí lệ phí (nếu có) tại Bộ phận một cửa thuộc Chi cục thủy sản.

        - Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ

        Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh (theo Phụ lục số 01 quy định tại Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ);

        Giấy phép đầu tư  hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);

        Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích hoặc hợp đồng thuê mặt bằng, bản sao hộ khẩu thường trú, giấy chứng minh nhân dân);

        Giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản.

        - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể cả thời gian kiểm tra.

        - Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

        - Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ sản Bình thuận.

        - Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận;

        - Phí, lệ phí: 40.000đ .

        - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh       (Tải về)

        - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

        - Căn cứ pháp lý của TTHC:

        Theo Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y;

        Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;

        Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;
Thông tư 24/2011/TT-BNN-PTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ);
        Quyết định 1457/QĐ-UBND ngày 5/7/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt lại Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận.

BBT