KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐÔNG XUÂN 2016 – 2017 (10:4' 14/11/2016)

           Ngày 7 tháng 11 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận có công văn số 3030/SNN-NN về việc triển khai kế hoạch sản xuất Đông Xuân 2016 – 2017. Kế hoạch như sau:

          Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017

          - Diện tích gieo trồng toàn tỉnh 47.000 ha. Trong đó:

          + Diện tích cây lương thực là 38.500 ha (diện tích lúa: 32.500 ha, diện tích bắp 6.000 ha).

          + Diện tích cây có bột:                                1.051 ha.

          + Diện tích cây thực phẩm:                         5.800 ha

          + Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày:     1.160 ha.

          Các giải pháp thực hiện

          Khung thời vụ chung trên địa bàn toàn tỉnh là từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016, chậm nhất đến ngày 10/01/2017. Riêng cây lúa, tập trung xuống giống trong thời gian từ 10/12/2016 đến ngày 31/12/2016; chậm nhất đến ngày 10/01/2017 kết thúc gieo trồng. Trong đó, các địa phương cần lưu ý các nội dung sau:

          - Phải đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ lúa, tối thiểu là 2 – 3 tuần.

          - Tùy theo điều kiện nguồn nước, dự báo rầy nâu di trú của Chi cục Bảo vệ thực vật để triển khai xuống giống tập trung, đồng loạt, phù hợp cho từng khu vực, từng cánh đồng. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ thời gian di trú của rầy nâu và đỉnh cao rầy nâu vào đèn để bố trí lịch xuống giống cụ thể tại địa phương.

          Về cơ cấu giống

          Giống lúa

          - Các giống lúa được phép sản xuất đại trà:

          + Giống chủ lực: ML48, ML214, ML202, TH6, IR 59606, OM 4900, OM 2514, OM 2717, OM 4218, OM 1490, VND 95 – 20, IR 64, OM 3536…

           + Giống bổ sung: OM 5930, OM 4498, OM 5936, OM 6162…

           Và các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT công nhận, phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh ta.

           Mỗi vùng, mỗi cánh đồng nên bố trí 2 – 3 giống chủ lực, 1 – 2 giống lúa bổ sung phù hợp với địa phương, không nên sử dụng một giống lúa nào với tỷ lệ lớn hơn 25% trong từng cánh đồng, từng vùng hay từng vụ sản xuất.

- Lượng giống gieo từ 120 – 150 kg/ha, đẩy mạnh sử dụng công cụ sạ hàng để tiết kiệm giống, dễ kiểm soát và hạn chế rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Giống bắp: Một số giống bắp khuyến cáo nông dân sử dụng: LVN 10, G 919, G49, CP 888, CP999, Bioseed 9698, LNS222, SSC222… và các giống đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT công nhận đối với các tỉnh phía Nam, phù hợp với điều kiện sản xuất của tỉnh ta.

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận đề nghị UBND các địa phương, các đơn vị trực thuộc cần hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ mới trong sản xuất, bón phân cân đối, hợp lý và tiết kiệm. Bón phân đạm theo bảng so màu lá lúa và tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh nhằm cải thiện chất lượng, bảo đảm được năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông Xuân. Khuyến khích áp dụng chương trình 3 giảm 3 tăng (giảm giống, phân đạm, thuốc BVTV; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả) và quản lý tốt nguồn nước để phục vụ sản xuất.

Đối với diện tích đất lúa sản xuất kém hiệu quả, thiếu nguồn nước, chủ động chuyển đổi phát triển mạnh các cây trồng cạn như bắp, rau đậu các loại trong vụ Đông Xuân. Trong đó, cần lưu ý việc chuyển đổi cây trồng phải gắn với việc hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường để sản xuất có hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân.

Về chăn nuôi thú ý, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh trong những tháng cuối năm; không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo chặt chẽ tiêm phòng gia cầm, gia súc đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh để có các biện pháp khống chế dịch bệnh kịp thời; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên vệ sinh tiêu độc chuồng trại, môi trường chung quanh để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn.

MS