CẤM LẶN HẢI ĐẶC SẢN TRÊN VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN (8:18' 23/3/2017)

          Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận có Thông báo số 29/TB-SNN về việc cấm lặn hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận. Theo thông báo, từ ngày 01/4/2017 đến hết ngày 31/7/2017 cấm tổ chức khai thác các loài hải đặc sản gồm: Sò Lông, Điệp, Dòm Nâu, Bàn Mai, Nghêu Lụa trên toàn vùng biển Bình Thuận. Trong thời gian cấm khai thác, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân, tổ chức thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản cấm nêu trên.

          Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận giao trách nhiệm cho Chi cục Thuỷ sản phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến ngư dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các loài hải đặc sản biết để thực hiện; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

MS