PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY KHUYẾN NÔNG – KHUYẾN NGƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (9:1' 22/8/2017)

 

       Ngày 27 tháng 6 năm 2017, Ủy bản nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông – khuyến ngư trên địa bàn tỉnh.

        Theo đó, thành lập Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, chính thức hoạt động kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Đồng thời, các trạm khuyến nông, khuyến ngư hợp nhất thành lập Trạm Khuyến nông cấp huyện trực thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

        Nội dung cụ thể, xin vui lòng xem Quyết định số 1739/QĐ-UBND tại đây và Đề án (Ban hành kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-UBND) tại đây


Các tin tiếp
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TÁI CẤP CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN MỚI DIỆN TÍCH SẢN XUẤT THANH LONG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN   (20/3/2017)
BÌNH THUẬN TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH   (16/3/2017)
BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN NĂM 2016 – 2020   (9/2/2017)
Cấm hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, chế biến và kinh doanh Sò lông, Điệp quạt từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 31/12/2016   (2/11/2016)
Bình Thuận triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm long móng năm 2016   (18/8/2016)
PHÁT TRIỂN CÂY TRÔM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN   (20/6/2016)
QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG THANH LONG TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025   (16/6/2016)
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA TÌNH TRẠNG CÁ NUÔI LỒNG BÈ CHẾT TẠI VÙNG BIỂN XÃ VĨNH TÂN   (9/6/2016)
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh Bình Thuận năm 2016   (18/5/2016)
Trang
123