HỘI NÔNG DÂN XÃ TAM THANH: với công tác vận động nông dân phát triển kinh tế (10:47' 29/8/2018)
Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh là đơn vị phối hợp rất chặt chẽ trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp Trung tâm Khuyến nông bám sát cơ sở, các Chi hội nông dân, là cầu nối mật thiết với nông dân để tuyên truyền, vận động, triển khai chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Là tổ chức Hội giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, Hội Nông dân xã Tam Thanh, huyện Phú Quý luôn làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động. Nâng cao vai trò của Hội Nông dân cơ sở, là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và là động lực của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.Hiện toàn xã có 1.290/141 nữ hội viên nông dân đang sinh hoạt tại 04 chi hội gắn với 03 thôn trên địa bàn xã và 01 chi hội nghề nghiệp. Trong những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Thanh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể…, Hội luôn tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền cho các cán bộ, hội viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, lợi ích của giai cấp nông dân; vận động hội viên, nông dân phát huy ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh tế; thành lập mô hình hợp tác, thành lập chi tổ hội nghề nghiệp và đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Để thực hiện tốt việc xây dựng tổ hội nghề nghiệp, Hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tuyên truyền, vận động những hội viên nông dân cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất; cùng kinh doanh, cùng làm dịch vụ một nhóm ngành nghề, lĩnh vực; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.. để thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp. Từ đó các chi tổ Hội lần lượt ra đời như: Chi Hội nuôi gà thương phẩm với 30 hội viên, tổ hợp tác trồng rau an toàn với với 14 hội viên, 24 tổ đoàn kết khai thác hải sản với 183 hội viên…. 

Song song đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên, Trạm Khuyến nông huyện, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi hải đặc sản trên biển và kỹ thuật khai thác hải sản…, nhằm đưa khoa học kỹ thuật đến từng hội viên, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi, cũng như gia tăng giá trị khai thác, tăng thêm thu nhập cho các hộ gia đình. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội tích cực vận động hội viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.  

Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác 9 tổ vay vốn, tạo điều kiện cho trên 444 hộ vay vốn với số tiền trên 14 tỷ đồng để phát triển sản xuất; phối hợp ngân hàng Nông Nghiệp & PTNN huyện Phú Quý quản lý nguồn vốn vay trên 03 tỷ đồng với trên 42 hộ vay; triển khai nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân 170 triệu đồng/17 hộ vay/3 dự án; nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 180 triệu được hỗ trợ cho 34 hộ. Nhờ có đồng vốn vay nên trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, góp phần giải quyết việc làm cho nông dân nhàn rỗi, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

Đặc biệt, trong những năm qua nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào, hoạt động an sinh xã hội do Hội Nông dân phát động luôn được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng. Bằng nhiều hình thức như: tổ chức học tập quán triệt ở các cấp Hội, sinh hoạt ở các Chi, tổ Hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng…Cũng từ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của các cấp Hội luôn được quán triệt chặc chẽ trong Hội viên. Việc thực hiện 03 phong trào công tác của Hội ngày đạt kết quả tốt, Hội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững”, “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, lấy phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” làm nhiệm vụ trọng tâm. Các chi hội giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: tu sửa nhà cửa, giúp nhau ngày công, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vốn sản xuất lên đến hàng trăm triệu đồng,…

 Từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đã có nhiều hội viên vượt khó, phấn đấu vươn lên, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ngành nghề kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật.. mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu tới hàng trăm triệu đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Điển hình như mô hình chăn nuôi - trồng cây ăn quả kết hợp dịch vụ của hội viên Huỳnh Hảo, thôn Mỹ khê; mô hình nuôi gà thương phẩm của hội viên Nguyễn Ngữ, thôn Hội An; mô hình kinh doanh tổng hợp của hội viên Lê thị Duyên, thôn Mỹ Khê; mô hình dịch vụ hải sản của hội viên Mai Pho, thôn Mỹ Khê…

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua XDNTM”, hàng năm, hội viên đã tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng tiền mặt, trên ngàn ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi công công như: trường học, nhà làm việc thôn, cổng thôn văn hóa, chợ xã…;thành lập 03 tổ nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng và duy trì 08 tuyến đường “ánh sáng nông thôn” nhằm chiếu sáng đường làng, ngõ xóm. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của huyện ủy Phú Quý về việc trồng cây xanh, xây bể chứa nước mua và hố gia thẩm thấu vì sự phát triển bền vững của địa phương…  

Những kết quả trên đã góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vị thế vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng được nâng cao.

Nhằm tiếp tục xây dựng, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội, trong thời gian tới Hội nông dân xã Tam Thanh tiếp tục thực hiện tốt đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông Dân. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn theo hướng nhanh và bền vững.

Huỳnh Phượng