Đang online: 44
Hôm nay: 284
Trong tuần: 2461
Trong tháng: 6432
Tổng truy cập: 58986

DỰ ÁN “NÂNG CAO VAI TRÒ PHỤ NỮ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG NGHIỆP” – MỘT NĂM NHÌN LẠI

Thứ Sáu 21/12/2018 16:05
91

Sáng ngày 21/12/2018 đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2018 và lập kế hoạch năm 2019 của Dự án FLOW/EOWE – “Nâng cao vao trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp”, hay còn gọi là Dự án SNV.


Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV từ năm 2016 – 2020, tại Việt Nam dự án được triển khai tại 04 tỉnh: Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp và bình đẳng giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia vào phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã/doanh nghiệp nữ phát triển.

Trong năm 2018, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng thu nhập cho phụ nữ từ sản xuất kinh doanh nông nghiệp thuộc các ngành hang: Thanh long, Lúa, Điều, và nâng cao sự bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển kinh tế, cụ thể:

- Ngành hang lúa gạo: Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lúa theo phương pháp SRI với diện tích 115 ha tại 03 huyện: Tuy Phong; Tánh Linh; Hàm Thuận Bắc. Tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa nước theo SRI. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển lúa bền vững áp dụng SRI giai đoạn 2019 – 2025.

- Ngành hàng thanh long: Hỗ trợ và cấp chứng nhận sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP được 4 ha (HTX Thanh long Thuận Tiến); Hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý và phát triển thương hiệu; Xây dựng MH sản xuất thanh long bền vững theo hướng hữu cơ – sinh học; Các hoạt động xúc tiến thương mại và lĩnh vực chế biến, v.v..

- Ngành hàng điều: Vận động và thành lập 03 Tổ hợp tác sản xuất điều tại Đức Linh; tổ chức các lớp tập huấn; các MH sản xuất điều bền vững, cho năng suất cao…

Riêng về các hoạt động nhằm tăng cường hành vi về bình đẳng giới, trong năm đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, đánh giá, phân tích về bình đẳng giới, qua đó nâng cao năng lực cho các ban, ngành trong quá trình thực thi dự án cũng như bản thân người phụ nữ trên toàn tỉnh.

Trong năm 2019, dự án tiếp tục hỗ trợ các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp/hợp tác xã; đồng thời hỗ trợ các mặt hàng lợi thế trên địa bàn tỉnh như: Thanh long; điều; lúa. Đặc biệt, dự án chú trọng hỗ trợ về công nghệ và thiết bị chế biến các sản phẩm từ thanh long.

CB