TỔNG KẾT “DỰ ÁN FAO” (15:57' 21/12/2018)

Dự án hỗ trợ khôi phục sinh kế của người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của Elnino gây ra đã được nông dân hưởng ứng tích cực; dự án đã hỗ trợ gà giống thích ứng với biến đổi khí hậu, thức ăn chăn nuôi cần thiết, cùng với hỗ trợ thú y và tập huấn về thực hành chăn nuôi tốt cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo.


Dự án hỗ trợ khôi phục sinh kế của người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của Elnino gây ra đã được nông dân hưởng ứng tích cực; dự án đã hỗ trợ gà giống thích ứng với biến đổi khí hậu, thức ăn chăn nuôi cần thiết, cùng với hỗ trợ thú y và tập huấn về thực hành chăn nuôi tốt cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo.

Tại Bình Thuận, dự án FAO được thực hiện tại 3 huyện, mỗi huyện 02 xã (tổng có 06 xã), mỗi xã 80 – 130 hộ (bình quân 105 hộ/xã), mỗi hộ được hưởng lợi 20 con gà, như vậy có tất cả 12.600 con gà, giống gà là gà Mía lai và 25.200 kg thức ăn hỗn hợp cho 630 hộ nông dân nghèo và cận nghèo, thường là các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, nhằm giúp họ tái xây dựng sinh kế tốt hơn đã bị mất.


Cấp phát vật tư cho bà con

Giống gà Mía lai sinh trưởng phát triển tương đối tốt, có thể xuất chuồng tỉa bán bớt gà trống sau 3-4 tháng nuôi, đạt trọng lượng bình quân  1,6 – 1,7 kg/con, tỷ lệ nuôi sống khoảng 95%. Ước tính doanh thu khoảng 2.345.000 đồng và bà con chăn nuôi có lợi nhuận (không tính chi phí giống và thức ăn hỗ trợ) bình quân 1.645.000 đồng/20 con. Hiện nay một số hộ truyển chọn gà mái để lai sinh sản lấy trứng hoặc ấp nở để tạo con giống tại chỗ cho gia đình. Nông dân Bình Thuận có thêm giống gà mới thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương, cho hiệu quả kinh tế, đặt nền móng chăn nuôi theo hướng bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu khô hạn.


Giống gà Mía sau 01 tháng nuôi

Cũng thông qua dự án này, các hộ đã được chuyển giao kỹ thuật cơ bản về chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học; những biện pháp phòng trừ dịch bệnh, thú y cơ bản đã được các hộ mô hình nắm bắt, góp phần vào tạo sinh kế, cải thiện đời sống.

CBCác tin tiếp
Nông dân xã Bình Tân hứng khởi trồng Mè đen 02 mảnh vỏ   (16/1/2019)
THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐẦU NĂM MỚI 2019 KHU VỰC BÌNH THUẬN   (4/1/2019)
Bắc Bình: Tập huấn Kỹ thuật chăn nuôi vịt biển sử dụng đệm lót sinh học   (26/12/2018)
Ninh Thuận: Người nông dân trẻ với kinh nghiệm trồng bưởi da xanh   (26/12/2018)
Trao tặng danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam” năm 2018   (26/12/2018)
TỔNG KẾT DỰ ÁN “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao”   (22/12/2018)
HỘI THẢO MÔ HÌNH RAU TẠI TIẾN LỢI   (22/12/2018)
Tuy Phong: Tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa theo phương pháp cải tiến SRI   (21/12/2018)
HỘI NGHỊ: Phổ biến các quy định về chống khai thác bất hợp pháp; kiểm tra, kiểm soát nghề cá và xác nhận, chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác tại cảng cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (21/12/2018)
Trang
123