TỔNG KẾT “DỰ ÁN FAO” (15:57' 21/12/2018)

Dự án hỗ trợ khôi phục sinh kế của người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của Elnino gây ra đã được nông dân hưởng ứng tích cực; dự án đã hỗ trợ gà giống thích ứng với biến đổi khí hậu, thức ăn chăn nuôi cần thiết, cùng với hỗ trợ thú y và tập huấn về thực hành chăn nuôi tốt cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo.


Dự án hỗ trợ khôi phục sinh kế của người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của Elnino gây ra đã được nông dân hưởng ứng tích cực; dự án đã hỗ trợ gà giống thích ứng với biến đổi khí hậu, thức ăn chăn nuôi cần thiết, cùng với hỗ trợ thú y và tập huấn về thực hành chăn nuôi tốt cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo.

Tại Bình Thuận, dự án FAO được thực hiện tại 3 huyện, mỗi huyện 02 xã (tổng có 06 xã), mỗi xã 80 – 130 hộ (bình quân 105 hộ/xã), mỗi hộ được hưởng lợi 20 con gà, như vậy có tất cả 12.600 con gà, giống gà là gà Mía lai và 25.200 kg thức ăn hỗn hợp cho 630 hộ nông dân nghèo và cận nghèo, thường là các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, nhằm giúp họ tái xây dựng sinh kế tốt hơn đã bị mất.


Cấp phát vật tư cho bà con

Giống gà Mía lai sinh trưởng phát triển tương đối tốt, có thể xuất chuồng tỉa bán bớt gà trống sau 3-4 tháng nuôi, đạt trọng lượng bình quân  1,6 – 1,7 kg/con, tỷ lệ nuôi sống khoảng 95%. Ước tính doanh thu khoảng 2.345.000 đồng và bà con chăn nuôi có lợi nhuận (không tính chi phí giống và thức ăn hỗ trợ) bình quân 1.645.000 đồng/20 con. Hiện nay một số hộ truyển chọn gà mái để lai sinh sản lấy trứng hoặc ấp nở để tạo con giống tại chỗ cho gia đình. Nông dân Bình Thuận có thêm giống gà mới thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương, cho hiệu quả kinh tế, đặt nền móng chăn nuôi theo hướng bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu khô hạn.


Giống gà Mía sau 01 tháng nuôi

Cũng thông qua dự án này, các hộ đã được chuyển giao kỹ thuật cơ bản về chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học; những biện pháp phòng trừ dịch bệnh, thú y cơ bản đã được các hộ mô hình nắm bắt, góp phần vào tạo sinh kế, cải thiện đời sống.

CBCác tin tiếp
HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC: “Sản xuất thanh long theo hướng an toàn thực phẩm với những quy định mới về sử dụng thuốc BVTV”   (26/6/2019)
KHUYẾN NÔNG TỈNH: TẬP HUẤN TIỂU GIÁO VIÊN CÂY ĐIỀU   (26/6/2019)
Tánh Linh: Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn sinh học   (27/5/2019)
HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỢP TÁC XÃ NĂM 2019   (2/5/2019)
Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả bổ sung phân khoáng hữu cơ Saferock trên cay thanh long”   (23/4/2019)
KẾT QUẢ MÔ HÌNH “Thâm canh cây điều giống mới” tại Đức Linh   (5/4/2019)
HỘI THẢO MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHIM VÂY VÀNG   (5/4/2019)
MĂNG TÂY XANH VỀ ĐẢO   (4/4/2019)
Bình Thuận: Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản.   (1/4/2019)
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHẢ CÁ THÁT LÁT BIỂN LẠC   (29/3/2019)
Trang
123