TỔNG KẾT DỰ ÁN “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao” (14:49' 22/12/2018)

Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển đổi cây trồng và sử dụng nước tưới tiết kiệm ở vùng nguy cơ khô hạn cao tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận” được triển khai năm 2018 theo Hợp đồng số 169/HĐ-VNTB ngày 2/4/2018 giữa Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (Quyết định số 120/QĐ-VNTB-KH ngày 8/3/2018).


03 Mô hình chuyển đổi thâm canh cây trồng trên đất kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao gồm: (i) MH Giống xoài mới R2E2 và tưới nước tiết kiệm quy mô 5 ha, thực hiện tại huyện Hàm Tân; (ii) MH trồng trôm lấy mủ quy mô 5 ha, thực hiện tại xã Vĩnh Hảo,Tuy Phong; (iii) MH Thâm canh cây cỏ quy mô 5 ha, thực hiện tại xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong; tổng kinh phí hỗ trợ là 139.265.000 đồng.


Hội thảo mô hình chuyển đổi trồng thâm canh cây Cỏ tại xã Vĩnh Hảo

Kết quả mô hình chuyển đổi thâm canh giống xoài mới R2E2 và kết hợp tưới nước tiết kiệm trên đất màu kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao đạt khả quan; tuy vườn đang ở giai đoạn kiến thiết (năm 3) nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế tổng thể, nhưng được sự tập huấn kỹ thuật, bà con nắm bắt tốt quy trình trồng cây xoài, việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV, … Riêng hệ thống tưới nước tiết kiệm rút ngắn thời gian tưới, lượng nước tưới, và điện năng tiêu thụ, chi phí công tưới giảm 3.684.800 đ/ha.


Tham quan mô hình giống xoài Úc R2E2 chăm sóc năm 3 tại xã Tân Hà

Mô hình “Chuyển đổi trồng thâm canh cây cỏ trên đất màu kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao” góp phần đảm báo nguồn thức ăn xanh cho gia súc, thúc đẩy hoạt động chăn nuôi, tăng hiệu quả kinh tế. Giống cỏ VA06 cho năng suất bình quân đạt 45 tấn/lứa x 8 lứa/năm = 360 tấn/ha; Tổng chi phí là 128.770.000 đồng/ha, tổng thu nhập 252.000.000 đồng/ha; lợi nhuận trung bình đạt 123.230.000 đồng/ha.  

Mô hình “Chuyển đổi trồng thâm canh cây trôm lấy mủ trên đất chuyên màu kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao” được hỗ trợ 30% vật tư thiết yếu: phân bón (đạm; lân; kali); thuốc BVTV. Cây trôm sinh trưởng, phát triển tốt; bà con được cán bộ kỹ thuật của Trung tâm phối hợp cùng Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc vườn trôm kiến thiết.


Mô hình trồng trôm lấy mủ tại xã Vĩnh Hảo

Dự án với mục tiêu chuyển giao các mô hình cây trồng và biện pháp sử dụng nước tưới tiết kiệm nhằm tăng cao khả năng chống chịu và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân ở những vùng có nguy cơ khô hạn cao đã xây dựng được sự chuyển đổi cây trồng và biện pháp sử dụng nước tưới tiết kiệm phù hợp trên đất lúa không chủ động nước tưới và trên vùng đất cao, đất màu đồi dốc, sang trồng cây cần ít nước hơn, hiệu quả kinh tế tăng hơn 40% so với trước khi chuyển đổi và thích ứng với điều kiện khô hạn; nâng cao trình độ sản xuất, giảm chi phí, hướng tới sản xuất bền vững.

CBCác tin tiếp
BÌNH THUẬN: TIẾP TỤC CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH “ CÁNH ĐỒNG THÂM CANH VÀ CƠ GIỚI HÓA ĐỒNG BỘ TRONG SẢN XUẤT LÚA Ở PHÍA NAM” – NĂM 2019   (16/10/2019)
TOT Kỹ Thuật chế biến, bảo quản thức ăn cho gia súc   (15/10/2019)
TẬP HUẤN HIỆN TRƯỜNG KHUYẾN NÔNG   (15/10/2019)
HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN THỦY SẢN KHU VỰC THUNG LŨNG SÔNG LA NGÀ   (5/9/2019)
HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC: “Sản xuất thanh long theo hướng an toàn thực phẩm với những quy định mới về sử dụng thuốc BVTV”   (26/6/2019)
KHUYẾN NÔNG TỈNH: TẬP HUẤN TIỂU GIÁO VIÊN CÂY ĐIỀU   (26/6/2019)
Tánh Linh: Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn sinh học   (27/5/2019)
HỘI CHỢ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỢP TÁC XÃ NĂM 2019   (2/5/2019)
Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả bổ sung phân khoáng hữu cơ Saferock trên cay thanh long”   (23/4/2019)
KẾT QUẢ MÔ HÌNH “Thâm canh cây điều giống mới” tại Đức Linh   (5/4/2019)
Trang
123