THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐẦU NĂM MỚI 2019 KHU VỰC BÌNH THUẬN (15:26' 4/1/2019)
Trong những ngày đầu năm mới 2019 thời tiết có nhiều chuyển biến bất lợi, đặc biệt là sự xuất hiện của "cơn bão kéo dài 02 năm" gây mưa và giông lốc cục bộ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KTTV TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/01/2019:

1. Khí tượng:
Trong tuần đầu tháng 1/2019, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán xuống phía nam, sau có cường độ ổn định, rồi suy yếu dần. khoảng ngày 6 và ngày 8/1 áp cao lạnh lục địa lại được bổ sung yếu. Ngoài ra thời kỳ đầu tuần khu vực còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu con bão số 1 hoạt động trên khu vực nam Biển Đông.


          - Dự báo thời tiết trong tuần: Thời kỳ nửa đầu tuần khu vực Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, ngày nắng yếu. Thời kỳ nửa cuối tuần có mưa mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

          - Gió: Các thời kỳ trong tuần, gió chủ yếu hướng Đông Bắc, trên đất liền cấp 2 - 3, chiều ven biển cấp 4 - 5. Ngoài khơi, thời kỳ đầu tuần gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động rất mạnh. Thời kỳ giữa và cuối tuần, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ.

 - Dự báo lượng mưa tuần tới: Trong tuần 1 tháng 1/2019 mưa chủ yếu vào thời kỳ đầu tuần, lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh đạt: 20 - 30mm, đạt mức cao hơn TBNN – CTK khoảng: 10mm.

Nhiệt độ không khí trung bình: 26.0 – 27.00C; nhiệt độ cao nhất trung bình: 30.0 – 31.00C; nhiệt độ thấp nhất trung bình: 23.0 – 24.00C; nhiệt độ cao nhất tuyệt đối: 31.0 – 33.00C; nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối: 22.0 – 23.00C.

          Độ ẩm tương đối TB: 80 - 85%; tổng số giờ nắng: 40 - 50 giờ; tổng lượng bốc hơi: 25 - 40mm.

2. Thuỷ văn:   
Xu thế mực nước:

Trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao mực nước dao động nhỏ do điều tiết của Nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi và đập dâng Tà Pao; trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy do điều tiết của các nhà máy thủy điện và hệ thống kênh thủy lợi, mực nước ít thay đổi đến dao động nhỏ.


          Mực nước trung bình tuần: Trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao và trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy đạt giá trị thấp hơn đến xấp xỉ TBNN.

Dự báo mực nước tuần 1 tháng 01 năm 2019

Tà Pao:       Htb = 116.50m;  Hmax = 117.20m;  Hmin = 115.80m

Sông Lũy:   Htb =   23.46m;  Hmax =   23.90m;  Hmin =  23.10m
3. Mực nước thuỷ triều tại Phan Thiết:

- Đỉnh triều cao nhất xảy ra từ: 0h00’ ÷ 2h00’ ngày 06, 07, 08.

- Chân triều thấp nhất xảy ra từ: 6h30’ ÷ 8h00’ ngày 06, 07, 08.

II. NHẬN ĐỊNH CHUNG TÌNH HÌNH KTTV THÁNG 01/2019:

1. Khí tượng:


Bão - ATNĐ: Trong tháng 1/2019, ATNĐ hoạt động trên khu vực nam Biển Đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số 1.

Trong tháng 1/2019, Hình thế chủ yếu chi phối thời tiết của khu vực Bình Thuận là rìa phía nam hoặc tây nam lưỡi cao lạnh lục địa (có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh). Trên cao, là hoạt động của áp cao cận nhiệt có trục vắt qua Trung bộ. Cần đề phòng những nhiễu động gió đông, cũng như xoáy thuận nhiệt đới từ phía đông di chuyển vào, hay hình thành ngay trên nam Biển Đông di chuyển về phía tây và hoạt động mạnh lên tác động đến thời tiết của khu vực .

Dự báo lượng mưa tháng 1/2019: Các khu vực trong tỉnh ở mức cao hơn TBNN - CTK, lượng mưa  phổ biến từ 30 – 50mm.

Gió: Các thời kỳ trong tháng, gió chủ yếu hướng Đông bắc trên đất liền cấp 2 – 3, chiều ven biển cấp 4 – 5, ngoài khơi gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, những ngày ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường mạnh, gió Đông Bắc cấp 6 – 7, giật cấp 8 - 9.

Nhiệt độ không khí trung bình: 26.0 – 27.00C; cao nhất trung bình: 30.0 - 31.00C; thấp nhất trung bình: 23.0 - 24.00C; cao nhất tuyệt đối: 31.5 - 33.50C; thấp nhất tuyệt đối: 21.0 - 23.00C.

Độ ẩm không khí trung bình: 75 - 85%, tổng số giờ nắng: 200 - 250 giờ, tổng lượng bốc hơi: 120 -180 mm.

2. Thuỷ văn:

Các sông chính: Do ảnh hưởng điều tiết của các công trình thủy điện và thủy lợi, trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao mực nước dao động nhỏ; trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy mực nước ít thay đổi đến dao động nhỏ.

Mực nước trung bình tháng: Trên sông La Ngà tại trạm Tà Pao đạt giá trị thấp hơn đến xấp xỉ TBNN, trên sông Lũy tại trạm Sông Lũy đạt giá trị xấp xỉ đến cao hơn TBNN.

Các sông nhỏ: mực nước ít thay đổi và duy trì ở mức thấp.

Dự báo mực nước tháng 1 năm 2019
Tà Pao:            Htb = 116.45m            Hmax = 117.40m   Hmin = 115.80m
Sông Luỹ:       Htb =   23.40m            Hmax =   24.00m   Hmin = 23.10m
3. Mực nước thuỷ triều tại Phan Thiết:

- Đỉnh triều cao nhất xảy ra từ: từ 14h30’ ÷ 16h00’ ngày 22, 23, 24.

- Chân triều thấp nhất xảy ra từ: 06h30’ ÷ 08h30’ ngày 21, 22, 23.

III. ĐỀ NGHỊ:
Đề nghị các ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ diến biến thời tiết, thủy văn; chủ động phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển, sử dụng tiết kiệm nước do tình hình ít mưa.

ĐÀI KTTV BÌNH THUẬN