KẾT QUẢ MÔ HÌNH “Thâm canh cây điều giống mới” tại Đức Linh (16:18' 5/4/2019)

Đức Linh là huyện trọng điểm trồng điều với diện tích vào khoảng 1.387 ha, trong đó 1.349 ha đã cho thu hoạch, còn lại 38 ha đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản; từ nguồn kinh phí MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2016 – 2018 Trung tâm Khuyến nông đã triển khai thực hiện mô hình “Thâm canh cây điều giống mới” với diện tích 10 ha/15 hộ tại xã Tân Hà.


Mô hình được Nhà nước hỗ trợ 100% về giống và 30% về vật tư phân bón, thuốc BVTV (trong 03 năm), với mục tiêu chuyển giao giống điều ghép cao sản mới có năng suất, chất lượng.

Năm 2016, sau khi nhận giống, các hộ được hướng dẫn đào hố với mật độ hàng cách hàng 08 mét, cây cách cây 5 mét; xử lý hố và bón lót phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, vôi; các hộ xuống giống đồng loạt, tỷ lệ sống đạt trên 90%.


Thực tế mô hình trồng điều ghép năm 3 tại xã Tân Hà

Hiện tại, sau 32 tháng chăm sóc, chiều cao trung bình cây đạt 3,3 mét, đường kính gốc 16,5 cm; điều ra hoa lúc 18 tháng tuổi, số trái đậu/chùm từ 12-15 trái; số lượng hạt/kg đạt 105 – 110 hạt; năng suất bước đầu ước đạt 6 tạ/ha.

02 giống điều ghép là AB0508 và AB 29 đã được đồng bộ trồng trên cùng một nền đất để đánh giá tính chất sinh trưởng, phát triển; nhìn chung, cá 02 giống đều có thời gian sinh trưởng nhanh, ra hoa sớm, nhiều đợt, và có tán rộng; có thể kết luận 02 giống điều này đều phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương, cây sinh trưởng bình thường, ít bị bọ xít muỗi, bệnh thán thư tấn công so với giống điều tại địa phương.


Giống điều ghép là AB0508 và AB 29 cho thu hoạch

Đánh giá, thảo luận về mô hình, các đại biểu đồng tình với kết quả ban đầu đạt được, năng suất cây điều giống mới dự kiến tăng 120-150% so với năm đầu; tuy vậy, đây là giống điều ghép mới, một số hộ chưa mạnh dạn đầu tư và chưa thật sự tin tưởng để thay thế giống địa phương đã già cỗi và có năng suất, chất lượng thấp. Tại hội thảo, Trung tâm Khuyến nông đã đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi, tuyên truyền, cử cán bộ nông nghiệp hướng dẫn hộ đầu tư thâm canh để đạt năng suất cao nhất.

CB