Hội thảo: “Đánh giá hiệu quả bổ sung phân khoáng hữu cơ Saferock trên cay thanh long” (11:0' 23/4/2019)

Ngày 19/3/2019 tại hội trường UBND xã Hàm Liêm diễn ra Hội thảo về “Đánh giá hiệu quả bổ sung phân khoáng hữu cơ Saferock trên cay thanh long”, tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, Đại diện Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT phía Nam, cùng các ban, ngành liên quan.


Vụ chong đèn từ 09/2018 – 02/2019 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cây thanh long phối hợp cùng Công ty TNHH TMDV Thái Dương tiến hành thực hiện mô hình khảo nghiệm tại Trạm thực nghiệm Thanh long Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, để xác định sự ảnh hưởng của khoáng vi lượng đến năng suất, phẩm chất, chất lượng quả thanh long, tạo cơ sở khuyến cáo và chuyển giao quy trình cho bà con nông dân trồng thanh long tỉnh áp dụng thực hiện.


Mô hình nghiên cứu tại hộ ông Võ Hồng Chiến, thôn 5 Hàm Liêm


Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, trao đổi và thống nhất với Báo cáo kết quả, qua đó:

1. Phân khoáng hữu cơ Saferock có ảnh hưởng tích cực đến độ pH đất. Việc bổ sung Saferock góp phần vào sự cải thiện pH đất trồng, giúp cho sự phát triển rễ cây thanh long.

2. Phân khoáng Saferock có tác động lên độ dày vỏ quả, độ Brix, và độ chắc thịt quả. Độ chắc thịt tăng từ 9,65 lên 11,79 kg/cm2  (so với đối chứng từ 9,22 lên 10,25 kg/cm2).

3. Saferock giúp cho quả thanh long có sự đồng đều về màu sắc, vỏ quả có màu đỏ tươi hơn, thích hợp cho trái thanh long xuất khẩu.

4. Phân khoáng Saferock không có tác động tới thời gian bảo quản trái thanh long.

5. Saferock làm tăng năng suất trái  (0,67 kg – 0,72 kg) so với nghiệm thức đối chứng (0,6 – 0,61); tăng lượng quả trên các trụ (từ 6,87 – 12,26 quả/trụ) so với đối chứng (5,31 – 9 quả/trụ). Qua đó, Năng suất bình quân của các lô có bón Saferock là 5,14 – 9,18 tấn/ha so với đối chứng là 3,46 – 5,94 tấn/ha.


Đại diện Cục Trồng trọt cùng Lãnh đạo Khuyến nông tham quan mô hình thử nghiệm


Về kết luận và kiến nghị, Hội thảo  yêu cầu tiếp tục thực hiện các khảo nghiệm cho cây thanh long trên nhiều nền đất trà trong điều kiện khác nhau, nhằm khuyến cáo cụ thể cho từng vùng, phù hợp với điều kiện canh tác. Phan khoáng Saferock chỉ bón 01 lần với liều lượng từ 200 – 250 g/trụ.


Giám đốc HTX thanh long Thuận Tiến khẳng định sự hiệu quả của Saferock với đại diện Cục Trồng trọt


Quả thanh long đạt tiêu chuẩn xuất khẩu theo GlobalGAP


CB