Tánh Linh: Tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn sinh học (7:56' 27/5/2019)

 Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 49-KHLT/TĐTN-SNNPTNT ngày 01/3/2019 giữa Tỉnh đoàn Bình Thuận với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phối hợp hoạt động năm 2019. Ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Suối Kiết huyện Tánh Linh, Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã phối hợp với huyện đoàn Tánh Linh tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật trồng rau an toàn sinh học”.


Lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

 Tại lớp tập huấn, các bạn Đoàn viên thanh niên xã Suối Kiết được nghe ông: Lê Xuân Tiến là cán bộ Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tánh Linh hướng dẫn sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; lớp tập huấn đặc biệt đi sâu vào kỹ thuật xử lý hạt giống trước gieo trồng, xử lý đất, việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng; bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật đã chuyển tải những kiến thức về vấn đề thu hoạch và sơ chế, bảo quản sản phẩm.

 Lớp tập huấn giúp các bạn Đoàn viên xã Suối Kiết nắm được khái quát quy trình trồng rau an toàn thông qua việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản suất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe người sản xuất cũng như người tiêu dùng; tạo môi trường an toàn, cách ly mầm bệnh, cải tạo đất, xóa dần tập quán sản xuất truyền thống lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu. Qua đó, nhân rộng những tiến bộ kỹ thuật mới để áp dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Quỳnh Trâm