KHUYẾN NÔNG TỈNH: TẬP HUẤN TIỂU GIÁO VIÊN CÂY ĐIỀU (10:22' 26/6/2019)
Ngày 20-21/6/2019 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho 30 học viên là cán bộ nông nghiệp các cấp, nông dân chủ chốt, cán bộ HTX trên địa bàn về “Kỹ thuật trồng điều ghép thâm canh và cải tạo vườn điều cho năng suất cao”.

Do chạy theo lợi nhuận nên trong khoảng một thập niên trở lại đây, diện tích điều đã bị nông phá bỏ để chạy theo các cây có giá trị kinh tế cao hơn; mặt khác phần đa diện tích điều đã già cỗi, đa phần là điều thực sinh, có năng suất thấp, mật độ trồng dày, kỹ thuật thâm canh chưa cao… với mong muốn giúp bà con nông dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất điều, Trung tâm Khuyến nông đã mời cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Điều – Viện KNKT NN miền Nam thỉnh giảng cho lớp tập huấn.


Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều - Viện KHKT NN miền Nam thỉnh giảng

Các học viên được hướng dẫn lý thuyết về chuyên đề thâm canh điều ghép, chuyên đề ghép cải tạo, và được thực tế tham quan, thực hành tại 02 vườn điều xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.


Học tập thực tế tại vườn điều ghép

Tỉnh ta với hơn 20 ngàn héc ta điều được quy hoạch, hứa hẹn sẽ cho lượng điều đáp ứng một phần nhu cầu xuất khẩu, tránh tình trạng “nhập siêu” mặt hàng điều như hiện nay. Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững kỹ thuật thâm canh các dòng điều ghép được Bộ nông nghiệp và PTNT khuyến cáo hiện nay; việc thực hành tỉa tán, tạo cành tại hiện trường giúp học viên cải tạo được vườn điều qua các giai đoạn, ngoài ra, các học viên có thể hướng dẫn lại cho các nhóm nông dân trồng điều khác trên toàn tỉnh.


Lớp học với sự tham gia của đông đảo học viên

CB.