MỜI THAM GIA: Festival Lúa gạo tại tỉnh Vĩnh Long (8:14' 24/11/2019)

“Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV – Vĩnh Long, năm 2019” diễn ra từ ngày 13/12/2019 đến ngày 19/12/2019, tại đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, do Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức.


Festival bao gồm các chuỗi sự kiện với nhiều nội dung đa dạng, phong phú; Festival tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực Nông nghiệp – Ngư nghiệp – Thương mại – Du lịch – Dịch vụ … giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ; Đặc biệt Festival còn mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu ngành lúa gạo Việt Nam; tăng cường hoạt động liên kết sản xuất, hợp tác, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vai trò chủ lực của ngành đối với phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và góp phần vào an ninh lương thực thế giới.

Nhằm tăng cường hợp tác, nghiên cứu và liên kết sản xất và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo; Trung tâm Khuyến nông tỉnh thông báo tới các doanh nghiệp, hợp tác xã đang kinh doanh lúa gạo trên địa bàn tỉnh được biết và đăng ký tham gia Festival Lúa gạo lần IV tại Vĩnh Long.

CB.