Đang online: 16
Hôm nay: 297
Trong tuần: 2179
Trong tháng: 2721
Tổng truy cập: 86393

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm 18/02/2021 08:16
43

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực sự là tiềm năng, thế mạnh của đất nước. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng của người dân. Chương trình đã góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, theo đó hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn ngày càng được hoàn thiện.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bình Thuận gắn với xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Khuyến nông đã triển khai có hiệu quả các mô hình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020.

Về các mô hình trồng trọt:

          - Mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI hướng an toàn định hướng hữu cơ theo liên kết chuỗi vụ Mùa: Quy mô 30 ha tại Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Đã tiến hành hội thảo tổng kết mô hình. Kết quả: tại Thuận Hòa, năng suất bình quân 5,2 tấn/ha, lợi nhuận 13.940.000 đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình 5.737.000 đồng. Tại Phan Rí Thành (Bắc Bình): năng suất bình quân 6,5 tấn/ha, lợi nhuận trên 23 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình 2 triệu đồng. Tại Hồng Liêm (HTB): lúa đang trổ, sinh trưởng phát triển bình thường, xuất hiện đạo ôn lá do thời tiết ít nắng.

          - Mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI hướng an toàn định hướng hữu cơ theo liên kết chuỗi vụ Đông Xuân: Quy mô 15 ha thực hiện tại Bắc Bình, cây 30 ngày sau gieo đã bón phân lần 2.

- Mô hình sản xuất nếp thương phẩm theo liên kết chuỗi: quy mô 20 ha thực hiện tại xã Thuận Hòa và Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc. Tại Thuận Hòa, nếp đang trong giai đoạn chín sáp, sẽ tổ chức hội thảo tổng kết mô hình tháng 01/2021. Tại Hồng Liêm: 03 ha đã thu hoạch năng suất 5-7 tấn/ha, còn lại đang trổ đều.

- Mô hình sản xuất ớt theo hướng an toàn kết hợp với tiết kiệm nước trên đất kém hiệu quả: quy mô 2,5 ha tại xã Đồng Kho, Tánh Linh: các hộ đã xuống giống, hiện tại ớt đang sinh trưởng phát triển tốt, có 3 hộ đang bắt đầu ra hoa.

- Mô hình sản xuất rau ăn lá đạt chứng nhận VietGAP theo liên kết chuỗi: quy mô 1,3 ha thực hiện tại xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc. Hiện nay rau đã cho thu hoạch, đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm rau VietGAP cho 12 hộ.

- Mô hình thâm canh cây đậu bắp trên đất kém hiệu quả theo liên kết chuỗi: quy mô 23 ha thực hiện tại Tánh Linh và xã Đông Tiến, Hàm Thuận Bắc. Tại xã Đông Tiến: xuống giống vào ngày 25 – 27/12, tỷ lệ nảy mầm trên 90%, cây phát triển tốt. Tại Đức Thuận, Tánh Linh:  các hộ đang làm đất chưa xuống giống; tại Huy Khiêm ngày 22/1 giao giống và vật tư phân, ngày 25/1 xuống giống.

- Mô hình trồng hành tím giống mới theo hướng an toàn theo liên kết chuỗi: quy mô 02 ha thực hiện tại xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong: đợt 1 xuống giống 6 sào đang phát triển củ, sinh trưởng tốt; Đợt 2: 3 sào cây 30 ngày tuổi sinh trưởng bình thường, đợt 3: 7 sào cây con chuẩn bị trồng. Còn lại đang ươm cây 7 ngày tuổi.

  - Mô hình trồng thâm canh cây điều giống mới theo liên kết chuỗi: Quy mô 20 ha, thực hiện tại xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc 10 ha và xã Suối Kiết huyện Tánh Linh 10 ha. Hiện nay điều sinh trưởng và phát triển bình thường, tỷ lệ sống đạt 95%, chiều cao cây bình quân hơn 55 cm, điều ra lá và đọt non xanh tốt.

- Tiếp tục theo dõi mô hình trồng thâm canh cây điều giống mới theo liên kết chuỗi (Năm thứ 2): Quy mô 10 ha/17 hộ, thực hiện tại xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh.  Điều sinh trưởng và phát triển bình thường, chiều cao cây bình quân 1,5m, giống điều ghép thích nghi với vùng đất tại địa phương.

- Mô hình trồng thâm canh cây điều giống mới theo liên kết chuỗi (Chăm sóc năm 3): Quy mô 37 ha, thực hiện tại xã La Ngâu, huyện Tánh Linh; Xã Thắng Hải, Sông Phan, Tân Phúc huyện Hàm Tân. Hiện nay, điều đang ra hoa và sinh trưởng phát triển bình thường.  Mô hình tiếp tục theo dõi để đánh giá kết quả và hiệu quả trong quý I/2021.

          - Mô hình hỗ trợ phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm VietGAP, GlobalGAP cho các hợp tác xã: chọn 3 HTX tại Tuy Phong và Bắc Bình. Đã giao tem và hoàn tất hồ sơ.

          - Mô hình “Hỗ trợ phát triển các chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long”: quy mô 20 ha/20 hộ trên địa bàn 03 huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. Trong đó, Chuỗi liên kết với HTX Thuận Tiến quy mô 10ha/10 hộ liên kết với các HTX Thuận Hòa, HTX Phú Thịnh, HTX Thuận Quý, HTX Bắc Bình; chuỗi liên kết với HTX Hòa Lệ quy mô 10ha/10 hộ liên kết với các HTX TL an toàn Hàm Đức, HTX Thuận Minh, HTX Hàm Phú. Thông qua đó, đã thực hiện việc hỗ trợ vật tư phân bón, thuốc BVTV, bóng đèn led, máy tính bảng Xelex. Hiện nay đang tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện mô hình.

          * Các mô hình Thủy sản:

- Mô hình nuôi cá mú trân châu trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi: Quy mô 2.300 m2/2 hộ, thực hiện tại xã Tân Thắng huyện Hàm Tân. Tỷ lệ sống đạt trên 90%, trọng lượng bình quân 250 gram/con.

 

- Mô hình nuôi cá chép giòn lồng bè theo liên kết chuỗi: quy mô 145m3. Tỷ lệ sống đạt 90%, cá ăn 100% đậu tằm và sinh trưởng phát triển bình thường. Dự kiến đánh giá hội thảo, nghiệm thu ngày 26/01/2021.

- Mô hình nuôi cua thương phẩm 2 giai đoạn bằng thức ăn công nghiệp trong ao đất theo liên kết chuỗi: Quy mô 11.000 m2/5 hộ, thực hiện tại xã Tân Thắng huyện Hàm Tân. Tỷ lệ sống 70%, trọng lượng từ 300 – 350 gram/con, cua lột xác, phát triển tốt; sẽ tổ chức hội thảo nghiệm thu ngày 20/01/2021.

- Mô hình nuôi cá thát lát cườm an toàn sinh học bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi: quy mô 5.000m2 thực hiện tại xã Thuận Hòa và xã Bắc Ruộng, tỷ lệ sống đạt 80 - 85%; cá đạt 5 con/kg.

- Mô hình nuôi cá chình thương phẩm trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi: Quy mô 1.200m2/ 2 hộ thực hiện tại xã Vũ Hòa huyện Đức Linh. Tỷ lệ sống ước đạt hơn 75%; trọng lượng bình quân đạt 4 con/kg (250g/con).

- Mô hình nuôi cá chạch lấu thương phẩm trong ao đất bằng thức ăn công nghiệp theo liên kết chuỗi: Quy mô 1.500 m2/1 hộ thực hiện tại xã Nam Chính huyện Đức Linh. Tỷ lệ sống 78%, cá sinh trưởng phát triển bình thường, bắt mồi tốt trong điều kiện ao đất.

Kết quả Chương trình khuyến nông từ nguồn ngân sách tỉnh 2020.

- Chương trình sản xuất thanh long theo VietGAP: Lũy kế diện tích thanh long được công nhận VietGAP của toàn tỉnh tính đến tháng 01/2021 là 11.419,472 ha.

+ Tham mưu văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phát triển thanh long bền vững các huyện, thị xã, thành phố chủ động đăng kí chỉ tiêu VietGAP 2021;

+ Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng của Tổ chức chứng nhận 2020.

+ Nghiệm thu mô hình máy tính bảng Xelex viết nhật kí VietGAP 4.0 huyện Hàm Thuận Nam.Đánh giá giám sát trong tháng được 108 tổ/nhóm trên các địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu đánh giá giám sát (391/391 cơ sở).

- Mô hình nuôi lươn thương phẩm không bùn: Quy mô 132m2/1 hộ, thực hiện tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. Lươn phát triển bình thường, tỷ lệ sống đạt hơn 90%, khối lượng đạt bình quân 200 con/kg. Lươn bắt mồi thức ăn công nghiệp tốt.

- Thông tin tuyên truyền, đào tạo:

+ Tính đến tháng 1/2021, tổng số lượt truy cập trên  Website  đạt 60.000 lượt (5.000 lượt truy cập/tháng); trong năm, cập nhật hơn 250 tin, bài, và hình ảnh phản ánh hoạt động, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; các gương người tốt, việc tốt; tình hình sản xuất thanh long theo VietGAP, v.v..

+ Trong năm2020 Phát hành 07 số Bản tin Khuyến nông Bình Thuận với 7000 cuốn, trong đó có 01 số Xuân 2021.

Chương trình phối hợp với các Viện, Trường.

          - Viện BVTV: xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững: quy mô 5 ha thực hiện tại Hàm Liêm (năm 3); hiện nay thanh long sinh trưởng, phát triển bình thường. Đã phối hợp với Viện BVTV tổ chức Hội nghị tổng kết dự án.

- Dự án SNV: đang hoàn thiện hồ sơ hoạt động bổ sung và chờ thanh quyết toán.

          - Dự án KNQG:

+ Trồng và thâm canh thanh long giàn chữ T theo tiêu chuẩn GlobalGAP quy mô 01 ha tại Hàm Kiệm (HTN) và Mô hình thâm canh thanh long đạt tiêu chuẩn GlobalGAP quy mô 5 ha thực hiện tại Ma Lâm: tổ chức sơ kết và nghiệm thu mô hình. Đã làm hồ sơ thanh quyết toán năm thứ 1, tiếp tục thực hiện các hoạt động năm 2.

- Chương trình phối hợp với Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây: 44 con dê (40 con cái, 4 con đực), 44 con cừu (40 con cái, 4 con đực) thực hiện tại Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Đã tổng kết mô hình.

- Dự án phát triển giống dê, cừu: quy mô 9 con cừu và 5 con dê đực giống thực hiện tại Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc. Hiện nay số lượng dê, cừu thích nghi với môi trường địa phương; phát triển tốt.  Đã phối có chửa đạt: 80 con dê và 60 con cừu.

          - Dự án UNDP:

Tiếp tục thực hiện các nội dung công việc của Dự án UNDP. Tính đến nay đã bàn giao xong các vật tư hỗ trợ của dự án cho 15 HTX và đang tiến hành theo dõi, lấy số liệu đánh giá kết quả của các vật tư hỗ trợ. Tổ chức 03 lớp tập huấn về Quản trị HTX và kết nối thị trường tại 3 huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam; Ngày 21/01 sẽ tổ chức “Hội thảo rà soát chính sách và đế xuất các giải pháp phát triển thanh long bền vững trên địa bàn tỉnh” và ngày 26/1 sẽ tổng kết hoạt động kết thúc Dự án.

BBT.