DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 3 THÁNG 02 NĂM 2018 (8:36' 22/2/2018)

I/ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TIẾT TRONG TUẦN QUA ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG:

Trong tuần qua, khu vực Bình Thuận chủ yếu đêm không mưa, ngày nắng. Trên biển gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên ảnh hưởng tới những hộ nuôi trồng thủy hải sản và giao thông vận tải trên biển.

II/  DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TỪ NGÀY 21 ĐẾN 28/ 02/ 2018

Tuần tới khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rìa nam Áp cao lạnh lục địa tăng cường thời kỳ đầu sau ổn định và suy yếu, trong đới gió Đông bắc cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết tuần tới: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa ngày nắng, một vài ngày có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể.

          Gió: Hướng Đông bắc; các thời kỳ trong tuần trong đất liền gió Đông bắc cấp 2 – 3, chiều ven biển cấp 4 – 5.

Nhiệt độ không khí:

Nhiệt độ không khí trung bình: 25.5 - 26.50C

Nhiệt độ cao nhất trung bình:   30.0- 31.00C

Nhiệt độ thấp nhất trung bình:  23.0- 24.00C

Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối:     31.5- 33.50C

Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối:    21.0 - 23.00C.

          Độ ẩm tương đối trung bình: 75 - 85%

Tổng số giờ nắng:                  90 – 100 giờ

Tổng lượng bốc hơi:              40 – 80 mm.

   

ĐÀI KTTV TỈNH BÌNH THUẬN


Các tin tiếp
Tìm hiểu về Nông nghiệp 4.0   (24/10/2018)
MINI-Pan và giải pháp canh tác thích ứng biến đổi khí hậu   (20/8/2018)
NHỮNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG ƯƠNG TÔM HÙM GIỐNG   (18/4/2018)
Hướng dẫn các biện pháp phòng chống thiếu nước cho đàn vật nuôi   (17/4/2018)
Khuyến nông: đa dạng hóa mô hình dịch vụ   (12/4/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 3 THÁNG 01 NĂM 2018   (22/1/2018)
Cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa Trichlorfon và Carbofuran   (12/1/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 1 THÁNG 01 NĂM 2018   (2/1/2018)
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BÌNH THUẬN TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2017   (11/12/2017)
Trang
123