CHỦ ĐỘNG VỚI TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (16:17' 27/3/2019)

Hiện tại đang là cao điểm của mùa khô, khí hậu khắc nghiệt dẫn tới tình hình bệnh hại cho các đối tượng cây trồng gia tăng, bà con cần thường xuyên bám sát đồng ruộng, chủ động đề phòng.


I. Tình hình sinh vật hại

1. Cây lúa:

-  Bọ trĩ, ốc bươu vàng, tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Đông Xuân giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

- Bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng.

- Trên các trà lúa giai đoạn từ trổ đến chín bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép hạt và đạo ôn cổ bông có khả năng gây hại mạnh.

2. Cây thanh long:

- Bệnh đốm nâu, thán thư, ốc sên tiếp tục gây hại và giảm nhẹ về diện tích và mức độ gây hại.

- Bệnh nám vàng cành, bệnh thối cành quả vi khuẩn, bệnh thối rễ tóp cành và các đối tượng như bọ trĩ, kiến, rệp sáp và sẽ gia tăng về diện tích gây hại.

3. Cây điều:

Bệnh thán thư, bọ xít muỗi, bọ đục chồi tiếp tục phát triển và gây hại.

4. Cây mì:

Thời tiết nắng nóng rất thuận lợi cho nhện đỏ và rệp sáp phát triển và gây hại.

II. Biện pháp xử lý và chủ trương thực hiện

1. Cây lúa:

- Khuyến cáo nông dân gieo sạ thưa, bón bổ sung phân kali vào giai đoạn đẻ nhánh cũng như đón đòng để cứng cây đứng lá, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu trong giai đoạn lúa dưới 40 ngày tuổi.

- Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, điều tra phát hiện các loại dịch hại sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, trong đó tập trung các đối tượng dịch hại như: rầy nâu, ốc bươu vàng, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh bạc lá.

- Đối với rầy nâu khuyến cáo gieo trồng tuân thủ theo lịch né rầy ở mỗi địa phương. Khi phát hiện mật số trên 2 con/tép cần phải phun thuốc trừ ngay, ưu tiên sử dụng các loại thuốc lưu dẫn, chống lột xác để bảo vệ thiên địch tránh bộc phát rầy nâu vào cuối vụ bằng các hoạt chất Buprofezin (Buty 400 SC, Applaud 25 SC…); Pymetrozine (Chess 50 WG, Geba 50 WG…), Dinotefuran (Chat 20 WP, Oshin 20 WG…); Nitenpyram (Acnipyram 50 WP, Elsin 600 WP…). Chú ý: Phun thuốc khi ruộng phải đủ nước, nếu có điều kiện thì nâng nước lên để đạt hiệu quả cao, khi phun béc phun phải thấp nhằm đảm bảo thuốc phâ bố đều trên cây lúa. Đối với thuốc chống lột xác (hoạt chất Buprofezine) cần phun vào thời điểm rầy còn nhỏ tuổi 1 đến 3 (rầy cám) và đảm bảo phun thuốc trúng rầy.

- Đối với bệnh bạc lá và đạo ôn cần phun kép (phun 2 lần cách nhau 3-5 ngày) bằng các loại thuốc đặc trị.

- Đối với sâu cuốn lá, đục thân giai đoạn đẻ nhánh cần phát hiện sớm khi sâu còn nhỏ hoặc phun thuốc trừ sâu sau khi bướm rộ từ 5-7 ngày. Sử dụng thuốc có hoạt chất Abamectin (Abakill 100 WG, Abatin 5.4 EC, Abvertin 3.6 EC…); Indoxacarb (Blog 8 SC, Dupon Ammate 30 WG, Indocar 150 SC…). Lưu ý: không nên phun thuốc trừ sâu cuốn lá vào giai đoạn lúa nhỏ hơn 40 ngày tuổi vì cây lúa còn ra lá mới và phục hồi.

2. Cây thanh long:

- Đối với bệnh đốm nâu trên cây thanh long, các huyện tăng cường theo dõi sát diễn biến bệnh trên vườn; tuyên truyền, phổ biến “Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long” theo công văn số 1162/BVTV-QLSVGHR của Cục Bảo vệ thực vật ban hành ngày 28/6/2016 cho người dân biết và áp dụng.

- Đối với kiến gây hại khuyến cáo nông dân sử dụng bã nhử để trừ kiến, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ kiến vì hiệu quả không cao gây tồn dư dư lượng thuốc BVTV lên trái.

- Đối với bệnh thối cành khuyến cáo nông dân không nên tưới nước vào chiều tối, tăng cường phân bón có chứa kali cao, bón bổ sung trung vi lượng để tăng tính chống chịu bệnh.

3. Cây điều:

- Khuyến cáo nông dân thăm vườn thường xuyên vào sáng sớm hoặc chiều tối để kiểm tra mật độ bọ xít muỗi, bệnh thán thư vào thời kỳ cây điều ra đọt non, lá non, ra hoa đậu quả và trên các cây ký chủ phụ để phát hiện và phòng trừ kịp thời.

- Nếu phát hiện mật độ bọ xít muỗi cao, có thể phun trừ bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Citrus oil, Alpha-cypermethrin, Cypermethrin, Permethrin…vào sáng sớm hoặc chiều mát.

4. Cây mì:

Đề nghị các địa phương có trồng cây mì tăng cường điều tra phát hiện và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh khảm lá virus; tuyên truyền, phổ biến Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn (mì) ban hành theo công văn số 1605/BVTV-TV ngày 21/7/2017 của Cục Bảo vệ thực vật đến cho nông dân biết cách phòng trừ bệnh khảm lá mì./.

Thủy Tiên